گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عمان سامانی

دیباچه: معشوق مطلقی را حمد و ستایش سزاست جل جلاله که تمام ...

بخش ۱: در بیان اینکه صاحب جمال را خودنمائی موافق حکمت ...

بخش ۲: در بیان تجلی دوم و اظهار شأن و مراتب بر ما سوی و ...

بخش ۳: در بیان اینکه آدمی به‌واسطه شرافت و گوهر فطرت و ...

بخش ۴: در بیان اینکه هر رازی را پرده داری انبازاست و هر سری را غیرتی غیر پرداز، از آنجاست که گوید:

بخش ۵: در بیان اینکه چون مطلوب را رغبت شامل و طالب را ...

بخش ۶: در بیان اینکه چون طالب، تعینات را در قمار طلب ...

بخش ۷: در بیان تبدل از عالم بسط به عالم قبض و تنزل از ملک معنی بجهان صورت گوید:

بخش ۸: در انتقال بعالم بسیط بسط و اتصال بدریای محیط وجد ...

بخش ۹: در بیان اینکه چون معشوق ازلی جمال لم یزلی مر عشاق ...

بخش ۱۰: در بیان اینکه از هر کس مقتضیات طینت بظهور آید و ...

بخش ۱۱: در استشفای عارفانه در طریق اهل وجد گوید.

بخش ۱۲: در بیان اینکه میکشان ساغر سعادت و سرخوشان بادۀ ...

بخش ۱۳: در معارضه‌ی با دل و استغراق در مراتب آن ولی کامل زبدة السعداء و سید الشهداء و تجاهل عارفانه:

بخش ۱۴: در انتقال از عالم وجد و شوق دورجوع به مطلب بر مشرب اهل ذوق گوید

بخش ۱۵: رجوع به مطلب و بیان حال آن طالب و مطلوب حضرت رب ...

بخش ۱۶: در بیان تعرض آن شمع انجمن حقیقت از پروانگان ...

بخش ۱۷: در بیان عارف شدن به مراتب جانبازان راه حقیقت از در ارادت به شیخ طریقت از ر اه مراقبه گوید:

بخش ۱۸: در مراتب وجد عارفانه و شور عاشقانه و اشاره به حال ...

بخش ۱۹: در بیان توصیه‌ی آن سرحلقه‌ی اهل نیاز، به کتمان سر و نهفتن راز.

بخش ۲۰: در بیان اشتداد وجد و حال و انقلاب حالت آن سید بی همال که مباداقدایی آید یا بدائی رخ نماید:

بخش ۲۱: در بیان اینکه چون سالک از در ارادت درآمد و دست ...

بخش ۲۲: در ازدیاد وجد و اشتداد شوق بر مشرب اهل عرفان و ...

بخش ۲۳: در توجه به عالم خراباتیان صاحبدل و اخوان مقبل و ...

بخش ۲۴: در بیان اینکه طی وادی طریقت و قطع جاده‌ی حقیقت ...

بخش ۲۵: در بیان شرذمه‌ای از مقامات و مجموعه‌ای از کرامات ...

بخش ۲۶: در بیان فیض بخشی آن سر حلقۀ راستین و اسرار شکافتن ...

بخش ۲۷: در بیان اینکه طالبان راه و عاشقان لقاءالله را، ...

بخش ۲۸: در بیان جواب دادن آن ولی اکبر با توجهات و تفقدات ...

بخش ۲۹: در بیان مرخص نمودن جناب علی اکبر سلام الله علیه را، و امر به تمکین و تسلیم فرمودن، گوید:

بخش ۳۰: در بیان اینکه چون تمیز خاصیت شراب، سر از گریبان ...

بخش ۳۱: در بیان مهیا شدن آن میدان، مردی را چابک سوار و ...

بخش ۳۲: در بیان عنان گیری خاتون سراپرده‌ی عظمت و کبریایی ...

بخش ۳۳: در بیان تعرض آن شهسوار میدان حقیقت از جهان تجرد ...

بخش ۳۴: در بیان استفتاح آن سید عالی مقدار از توجهات باطن ...

بخش ۳۵: در بیان تجلی کردن جمال بی‌مثال حسینی از روی معنی ...

بخش ۳۶: در بیان توصیه‌ی آن مقتدای انام و سید و سرور خاص و ...

بخش ۳۷: در بیان تجلی آن ولی اکبر به قابلیت و استعداد ...

بخش ۳۸: در بیان وارد شدن آن سر حلقه‌ی مستان و مقتدای حق ...

بخش ۳۹: در بیان آن عارف ربانی که از راه مراقبه با زعفرش ...

بخش ۴۰: در بیان خطابه‌ی آن امام مهربان و موعظت مخالفان با ...

بخش ۴۱: در بیان محاربه‌ی آن موحد صاحب یقین در میدان ...

 
sunny dark_mode