گنجور

 
عمان سامانی
 

در بیان اینکه آدمی بواسطه شرافت و گوهر فطرت و خاتمه در تعداد بحسب جسم، امانت عشق را قابل آمد و جمال کبریائی را آئینۀ مقابل ولقد کرمنا بنی آدم.... و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا.

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

آنچه در سر سویدای بنی آدم ازوست (حافظ)

در اینجا مقصود انسان کامل و حضرت ولی است و منظور از اشاره ساقی ازلیست.

باز ساقی برکشید از دل خروش

گفت ای صافی دلان درد نوش

مرد خواهم همتی عالی کند

ساغر ما را ز می خالی کند

انبیا و اولیا را بانیاز

شد بساغر، گردن خواهش دراز

جمله را دل در طلب چون خم بجوش

لیک آن سر خیل مخموران خموش

سر ببالا یکسر از برنا و پیر

لیک آن منظور ساقی سر بزیر

هریک از جان همتی بگماشتند

جرعه‌یی از آن قدح برداشتند

باز بود آن جام عشق ذوالجلال

همچنان دردست ساقی مال مال

جام بر کف؛ منتظر ساقی هنوز

اللّه اللّه غیرت آمد غیر سوز

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ر غلامی در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۱۹ نوشته:

سلام. بیت نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل... از سعدی است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
احمد در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۴ نوشته:

سلام با کمال احترام خواهشمنداست سندونسخه اصلی کتاب
آن مرحوم را که در هندوستان و ایران منتشرشده است الصاق فرماییدیا شماره و ردیف ثبتی وتاریخ ثبت این اثر در کتابخانه ملی را ذکر فرمایید.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.