گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

شماره ۱ - هوالعزیز: ای تو مسما و هر دو گیتی اسما - بادا اسما همه فدای مسما

شماره ۲: روی مه آئینه جمال محمد - طلعت خورشید پایمال محمد

شماره ۳: در ازل کاین جلوه در خاک و گل آدم نبود - مهر رخسار علی را از تجلی کم نبود

شماره ۴ - ترکیب بند: رهی باشد از این ماتم بدان سور - نمیدانم که نزدیک است یا دور

شماره ۵ - ترکیب بند: از خداگر دم زنی نامش علی است - ور ز احمد، ساقی جامش علی است

شماره ۶ - ترکیب بند: ای گلرخ دلفریب خود کام - وی دلبر دلکش دل آرام

شماره ۷ - ترکیب بند: نام تو در نامه حی قدیم - بسم الله الرحمن الرحیم

شماره ۸ - ترکیب بند: دامن این خیمه را دست سحر بالا گرفت - ساقی چرخ از می خور ساغر صهبا گرفت

شماره ۹ - در مدح حضرت امیر مومنان: صبح چون خورشید خاور سرز مشرق بر کند - ساقی خورشید منظر باده در ساغر کند

شماره ۱۰ - برای دوست مسافری سروده شده است: ای بسته رخت و عزم سفر کرده زین دیار - یک کاروان دل پی او گشته رهسپار

شماره ۱۱ - در مولود سید المرسلین خاتم پیغمبران: شامگان که شه خیل نجوم از خاور - کرد زی مملکت باختر آهنگ سفر

شماره ۱۲ - در ستایش شاه دین امیر مومنان: قدح بیار که امروز نه خم دوار - زجوش باده عیش است چون قدح سرشار

شماره ۱۳ - در تهنیت عید غدیر خم: روزگاری است که از جور خزان، فصل بهار - بار بر بست و بیکبار برفت از گلزار

شماره ۱۴ - در ولادت محمود حضرت احمد مختار و خلافت مسعود حیدر کرار: سخن مگو که نبینی ز هیچکس آزار - چرا که مهر خموشی است خاتم زینهار

شماره ۱۵ - مولود ختم ولایت زمان عجل الله فرجه: دو هفته پیش که آید ز ره مه شعبان - رسید پیک سموم و برید تابستان

شماره ۱۶ - عید مولود امیر مومنان: بگاه شام که از ریو جادوی ریمن - فتاد خاتم جم در بدست اهریمن

شماره ۱۷ - در جشن میلاد مولای متقیان و مدب محی السنن الحاج میرزا حسن شیرازی و ختم قصیده به نام ولی عصر صاحب الزمان عجل الله فرجه: جشن میلاد شهنشاه زمین و زمن است - عید مولود خداوند جهان بوالحسن است

شماره ۱۸ - مخمس در تضمین قصیده منوچهری: ایدون که جهان تیره تر از پر غراب است - وقت من از اندوه وز تیمار خراب است

sunny dark_mode