گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار نیشابوری
عطار » دیوان اشعار » قصاید
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع شک نبودی کان سخن بر خلق کمتر گویمی مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | ت | د | ر | م | ن | ه | ی

ا

قصیده شماره ۱: بر خاک عجز می‌فکند عقل انبیا

قصیده شماره ۲: پرواز کن به ذروهٔ ایوان کبریا

قصیده شماره ۳: کی کند ای مشک مو مور تو چندین جفا

قصیده شماره ۴: که هست عرصهٔ بی‌دولتی سرای فنا

قصیده شماره ۵: به حکم نیشکر آرد برون ز زهرگیا

قصیده شماره ۶: بماندم بی سر و سامان دریغا

ب

قصیده شماره ۷: تا ز حضرت سوی جانت ارجعی آید خطاب

ت

قصیده شماره ۸: تا دست به کام دل خویشم برسیده است

قصیده شماره ۹: که همه کار جهان رنج دل و دردسر است

قصیده شماره ۱۰: نیست از شفقت مگر پرواری او لاغر است

قصیده شماره ۱۱: سرش سریر خود ز سرای سرور یافت

د

قصیده شماره ۱۲: زانکه بلندی دهد، تا بتواند فکند

قصیده شماره ۱۳: دل زو سبق ببرد و به غوغا در اوفتاد

قصیده شماره ۱۴: جان کشد پیش لب لعل تو گر جان دارد

قصیده شماره ۱۵: وز بهشت است نسیمی که سحر می‌آرد

ر

قصیده شماره ۱۶: تا کی چو کرم پیله نشینی به پرده در

قصیده شماره ۱۷: تو شوی نور علی نور که لم تمسسه نار

قصیده شماره ۱۸: برخیز و کارکن که کنون است وقت کار

قصیده شماره ۱۹: که دیو هست درو بس عزیز و مردم خوار

م

قصیده شماره ۲۰: مغز هر دو جهان همی‌یابم

قصیده شماره ۲۱: ولیکن بر زبان مسمار دارم

قصیده شماره ۲۲: نه دست آنکه پردهٔ افلاک بر درم

قصیده شماره ۲۳: در معنی می‌چکد از لفظ معنی‌پرورم

ن

قصیده شماره ۲۴: سخن‌سرای شوندی به صدر هزار زبان

قصیده شماره ۲۵: از پای درافتادم و خون شد جگر من

ه

قصیده شماره ۲۶: خلقی بدین طلسم گرفتار آمده

قصیده شماره ۲۷: که کرد عارض سیمین تو چو زر روزه

قصیده شماره ۲۸: وی از تو هم پر هم تهی هر دو جهان سبحانه

ی

قصیده شماره ۲۹: به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی

قصیده شماره ۳۰: شک نبودی کان سخن بر خلق کمتر گویمی