گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۱۸

 

ای گل آبدار نوروزی

دیدنت فرخی و فیروزی

ای فروزنده از رخانت جان

آتش عشق تا کی افروزی

دل بدخواه سوز اندر عشق

[...]

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

آن شنیدی که از سر سوزی

گفت عیسی به همرهان روزی

سنایی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

فصل آخر نصیحت آموزی

پادشه را به فتح و فیروزی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

چند چون شمع مجلس‌افروز‌ی‌؟

جلوه‌سازی و خویشتن‌سوز‌ی‌؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد

 

و‌آنکه دانش نباشدش روزی

ننگ دارد ز دانش‌آموز‌ی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

 

این رقیبش به دانش آموز‌ی

وان رفیقش به مجلس‌افروز‌ی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۵ - لشگر کشیدن بهرام به ایران

 

تا توانم چو باد نوروزی

نکنم دعوی کهن‌دوزی

نظامی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode