گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

چون تو غافل نشینی از کارت

نبود لطف ایزدی یارت

سنایی غزنوی
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

من ز پیکانِ تیر تیمارت

آه نکنم ز بیم آزارت

حمیدالدین بلخی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰

 

ای شکر خوشه‌چین گفتارت

سرو آزاد کرد رفتارت

بس که طوطی جان بزد پر و بال

ز اشتیاق لب شکر بارت

خار در پای گل شکست هزار

[...]

عطار نیشابوری
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب هشتم » داستانِ درودگر با زنِ خویش

 

ای شکسته بنقشِ رخسارت

سرِ پرگارِ وهم در کارت

همه صورت گرانِ چین یابند؟

تا بچینند دردِ رخسارت

سعدالدین وراوینی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل ششم » بخش ۳ - مثنوی

 

نکند جز که شوق دیدارت

خانهٔ صبر عاشقان غارت

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل هفتم » بخش ۳ - مثنوی

 

ای ز عشاق گرم بازارت

به ز من عالمی خریدارت

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل دهم » بخش ۳ - مثنوی

 

شد دلم، تا شدم گرفتارت

به طمع طره‌های طرارت

عراقی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶

 

بنده‌وار آمدم به زنهارت

که ندارم سلاح پیکارت

متفق می‌شوم که دل ندهم

معتقد می‌شوم دگر بارت

مشتری را بهای روی تو نیست

[...]

سعدی شیرازی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲ - در صفت مسجد

 

دین به پشتی روی دیوارت

کرده اسباب شرک را غارت

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۱ - در شرف بنیت انسان به صورت و معنی بر دیگر مخلوقات

 

شب و روز ایستاده در کارت

تا بلندی گرفت دیوارت

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۴ - در صفت ارشاد پیر

 

گر چنین رهبری شود یارت

زین منازل برون برد بارت

اوحدی مراغه‌ای
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۳

 

ای به جان عاشقان خریدارت

غمزها نیز کرده بازارت

گر کنی قصد کشتن یاران

در چنین کارها منم بارت

تا تو آرام جان ز ما رفتی

[...]

کمال خجندی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۱

 

سرو بستان خجل ز رفتارت

شرم دارد شکر ز گفتارت

تا به چند ای نگار شهرآشوب

می کُشم نفس و می کشم بارت

ای طبیب دلم چه شد آخر

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۲

 

چند از جان کشم به دل بارت

خون من خورد چشم خون خوارت

گرچه آزار من به جان طلبی

ما نخواهیم یک دم آزارت

گر فروشی به جان غم رویت

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
۱
۲