گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۲۹

 

عشق پیدا می کند تنها مرا

یار بر در می زند عذرا مرا

عقل کو تا از جنونم واخرد؟

وارهاند زین همه سودا مرا

عشق اگر سودا نکردی بر سرم

[...]

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۱۳ - مراجعت کردن از سفر و آمدن به وطن

 

ساقیا با سر فرو کن جام را

از میان بردار ننگ و نام را

حکیم نزاری
 

حسینی » کنز الرموز » بخش ۳ - در بیان معرفت و نصیحت گوید

 

مرغ زیرک باش بشکن دام را

خاک ره بر سر فکن ایام را

امیر حسینی هروی
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸

 

ساقیا برخیز و دَردِه جام را

خاک بر سر کن غمِ ایام را

ساغرِ مِی بر کَفَم نِه تا ز بَر

بَرکِشَم این دلقِ اَزرَق‌فام را

گرچه بدنامی‌ست نزد عاقلان

[...]

حافظ
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۵۲ - حکایت بایزید بسطامی

 

تا فریبد عام کالانعام را

دایماً گسترده دارد دام را

اسیری لاهیجی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۵ - قصه ی کودک و ذلت طماع از طمع

 

تا ز دندان نعل زراندام را

برکند زانجا و یابد کام را

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۴۴ - رجوع به باقی داستان حضرت خلیل الرحمن

 

گفت برخیز و بگیر این جام را

درکش و بگذار ننگ و نام را

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۱ - حکایت مرغی با جفت خود

 

از کجا دیدی عیان این دام را

از کجا گفتی یقین اوهام را

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۱ - حکایت مرغی با جفت خود

 

تا ببیند زیر دانه دام را

از قفای روز بیند شام را

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۲ - دنباله صحبت مرغ با جفت خود

 

شاید از هم بگسلم این دام را

پاره سازم تار و پود خام را

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علل ترس از مرگ

 

مرغ زیرک باش و بشکن دام را

خاک ره بر سر فکن ایام را

ملا احمد نراقی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸

 

چون به قاصد بسپرم پیغام را

رشک نگذارد که گویم نام را

گشته در تاریکی روزم پنهان

کو چراغی تا بجویم شام را

آن میم باید که چون ریزم به جام

[...]

غالب دهلوی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ دوم در ذکر فضلا و محقّقین حکما » بخش ۲۲ - حافظ شیرازی قُدِّسَ سِرُّه

 

با دل آرامی مرا خاطر خوش است

کز دلم یک باره برد آرام را

گرچه بدنامی است نزد عاقلان

ما نمی‌خواهیم ننگ ونام را

رضاقلی خان هدایت
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۹

 

بانگ برزد فرقه‌ی ناکام را

بی نصیبان نخستین جام را

عمان سامانی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » اضافات » شمارهٔ ۱۱

 

پس پذیرفتم ز نو اسلام را

نزد اهل حق سپردم نام را

ادیب الممالک
 

اقبال لاهوری » اسرار خودی » بخش ۲۰ - دعا

 

باز از ما خواه ننگ و نام را

پخته تر کن عاشقان خام را

اقبال لاهوری
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode