گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۱۶

 

شقیق النفس هات علی الشقائق

شرابی کان بدین وقت است لایق

گل اندر باغ می خندد چو معشوق

و قدیبکی السحاب بلحن عاشق

ادر بنت الکروم علی کرام

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۷

 

دلم را دیده عاشق کرد عاشق

که دل را عشق لایق بود لایق

مراد از دیده معشوق است معشوق

دلم پیوسته عاشق باد عاشق

بدان دلبر سپردم دل که دارد

[...]

ادیب صابر
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در نعت سید المرسلین صلی اللّه علیه و سلم

 

بمعجز کرد ماه آسمان شق

نمود از ذاتِ بیچون سرّ مطلق

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » آغاز کتاب

 

اگر عیسی نبودی کلمة حق

کجا بودی ز عزّت روح مطلق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهارم » (۲) حکایت وزیر که پسر صاحب جمال داشت

 

شنوده بود حال مرد عاشق

پیاده گشت در پیش خلایق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » (۳) حکایت یوسف علیه السلام با ابن یامین

 

چنین گفت آن بزرگ دین که مطلق

همین رفتست با ابلیس الحق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۱۱) حکایت ابوعلی فارمدی

 

چو باشد پیشوا امیِّ مطلق

نخواهد نامه بر خواندن زنا حق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۱۲) حکایت گناه کار روز محشر

 

بحق گوید که ای قیّومِ مطلق

ندیدم ازکرام الکاتبین حق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۴) حکایت حسن و حسین رضی الله عنهما

 

حسینش گفت ای استاد مطلق

بدان این یافتم من در ره حق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۵) حکایت شبلی با سائل رحمه الله

 

ولی چون من منم امروز عاشق

ازین بهتر جوابت نیست صادق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۲۴) حکایت جوان نمک فروش که بر ایاز عاشق شد

 

شهش گفتا که حجّت گوی عاشق

ترا دیدم نهٔ در عشق لایق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۴) حکایت آن طفل که با مادر ببازار آمد و گم شد

 

ولی چون تو ننوشی خون عَلَی الحَق

نه بینی در جهان مطلوب مطلق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۹) حکایت بایزید با مرد مسافر

 

چو جان زان نور گردد محو مطلق

به سبحانی برون آید و اناالحق

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۱۰) حکایت بایزید و زنّار بستن او

 

زبان بگشاد کای قیّومِ مطلق

بحقّ آنکه جاویدان توئی حق

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم

 

خطاب آمد که ای معصوم مطلق

تو حق داری و حقور را رسد حق

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۷ - الحکایه و التمثیل

 

جوابش داد آن سلطان مطلق

که بشنو این جواب از ما علی الحق

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۸ - الحکایه و التمثیل

 

درین دیوان سرای ناموافق

چو پروانه نبینی هیچ عاشق

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

علی الجمله یقین بشناس مطلق

که ازحق نیست برخوردار جز حق

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

به هر جزوی هزاران کل علی‌الحق

به کل محبوب حق معشوق مطلق

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳ - در فضیلت امیرالمؤمنین ابوبكر صدّیق

 

بنور صبح صدّیقست لایق

که آنها کوکبند او صبح صادق

عطار
 
 
۱
۲
۳
۲۰
sunny dark_mode