گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴ - ‌فی وحدانیة الله تعالی‌

 

کس نداند که چیست الا او

صفتش ‌لا اله االا هو

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۵ - فی قدوم الخضر

 

بیت احزان چه جای توست بگو

مصر عشق از برای توست بجو

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۸ - در جواب عقل «‌و سقیهم ربهم شراباً طهورا»

 

نیست‌گویی جهان زشت و نکو

جز از او و بدو هم خود او

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۷ - منهاج العارفین و معراج العاشقین

 

ره تو دور شد یقین بشنو

تو مجرد شو و مپای و برو

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode