گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۰۲ - ذکرخیال بد اندیشیدن قاصر فهمان

 

خربطی ناگاه از خرخانه‌ای

سر برون آورد چون طعانه‌ای

مولانا
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۰۵

 

آخر ای شمعِ روان پروانه ای

چند سوزی خاطرِ دیوانه ای

گر چه ما بر شمعِ رویت سوختیم

شمع را نگریزد از پروانه ای

هیچ نقصانی نباشد شمع را

[...]

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۳ - آغاز کتاب

 

خویشتن را ساختم دیوانه ای

می شدم نشناخت در هر خانه ای

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

بود با آن قوم چون بیگانه ای

باز جستم حالش از همخانه ای

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

من میان جمع چون دیوانه ای

دوستان هریک به کف پیمانه‌ای

حکیم نزاری
 

حسینی » کنز الرموز » بخش ۱۷ - در بیان معرفت روح میفرماید

 

خاص خاص است این چنین فرزانه‌ای

گر تواند برد از اینجا دانه‌ای

امیر حسینی هروی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۷

 

عشق تو گنجی و دل ویرانه ای

مهر تو شمعی و جان پروانه ای

عقل دوراندیش و ما در عشق تو

نیست الا بیدلی دیوانه ای

آشنای عشقت آن کس شد که او

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۸

 

خرمنی گندم نگر در دانه ای

قرب صد دانه ببین هر شانه ای

گرچه دندانه بسی باشد ببین

یک حقیقت عین هر دندانه ای

از فروغ آفتاب روی او

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۳۰

 

ساقی ار بخشد تو را پیمانه ای

نوش کن می جو دگر خمخانه ای

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۷۲

 

عاشق سر‌مست با جانانه‌ ای

همنشین بودند در یک خانه‌ ای

شاه نعمت‌الله ولی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode