گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صامت بروجردی

شمارهٔ ۱ - کتاب التضمین والمصائب: گفت شاه تشنه‌کامان بر سر میدان عشق

شمارهٔ ۲ - مصیبت: به شاه تشنه جگر گفت زینب غمناک

شمارهٔ ۳ - و برای او همچنین: شیعیان بار دگر نخل عزا می‌بندند

شمارهٔ ۴ - مرثیه در خرابه شام: باز از غم رقیه دل پر ز آه کردم

شمارهٔ ۵ - و برای او همچنین: قاسم زار با عروس گفت که خوش به سوی تو

شمارهٔ ۶ - و برای او همچنین: گفتا شه شهیدان کامد روا مرادم

شمارهٔ ۷ - و برای او همچنین: در مقتل شهیدان با ناله چون هزاران

شمارهٔ ۸ - همچنین من افکاره: زینب به حسین گفت که ای تاج سر ما

شمارهٔ ۹ - و برای او همچنین: دید چون قاسم عروس از دوریش انکار دارد

شمارهٔ ۱۰ - و برای او رحمه الله علیه: اگر دستت رسد با همنشینی

شمارهٔ ۱۱ - و برای او همچنین: ساقی بیا که دلبرم امروز در بر است

شمارهٔ ۱۲ - و برای او همچنین: یا رب نظری کن به من و چشم پر آبم

شمارهٔ ۱۳ - همچنین: به سر کوی تو با حال تباه آمده‌ایم

شمارهٔ ۱۴ - و برای او علیه الرحمه: ‌ای دل وفا و عهد به دور زمان کجاست

شمارهٔ ۱۵ - همچنین: ای غمگین تو را با شادی دوران چکار

شمارهٔ ۱۶ - و برای او همچنین: روزی که پا به علم پر غم گذاشتیم

شمارهٔ ۱۷ - و برای او: ای که نموده ترک سر بهره کلاه سروری