گنجور

حاشیه‌گذاری‌های نادر..

نادر..


نادر.. در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۰۵ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳:

به راستی "طاووس عشق" است در باغ سخن..

 

نادر.. در ‫۹ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۵۶ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۳:

گفتم بنشین و فتنه بنشان..

 

نادر.. در ‫۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۴۷ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱:

دوست با ما

ما فتاده در طلب!..

 

نادر.. در ‫۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۱۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۵:

بهشت تفرقه را خاطر تماشا نیست..

 

نادر.. در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۲۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۲۰:

از عیان سر مکشان..

 

نادر.. در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۲۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰۹:

نیست گنه باده را...

 

نادر.. در ‫۱ سال قبل، جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۱۱ در پاسخ به مجيد د دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۹:

درود

قبا در اینجا به معنی پایمال است

 

نادر.. در ‫۱ سال قبل، جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۳۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۸:

عشق جز احسان چه کند؟..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۳۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۹:

کس را بها نبود،

هم او خود ز خود خرید!..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۹:

یک قطره از آن بحر جدا شد

که جدا نیست..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۴۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۵:

بر نقدِ قلب زن!

تو اگر قلب نیستی..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۲۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹:

که تا باشم، خیالت را پرستم

و گر رفتم، سلامت را رسانم..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۵۳ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۰۹:

جهان پر است ز دردی‌کشان مجلس او..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۶:

که دیدنش به تن پیرهن نمی‌خواهم..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۲۲ دربارهٔ خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۱۴۳:

به دیدن جز تو کی پردازد..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۱۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۹:

هر طبله‌ای گشایم، ..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲۰:

تو دو صد یوسف جان را ز دل و عقل بریدی..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۳:

می شکستم..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۵۱ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۵:

غبارِ دویی..

 

نادر.. در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۳۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶:

درود داود عزیز

احتمالا آنگونه که مرسوم است، قصد داشته‌اند بخشی از مصرع را دو بار بخوانند و سکون حرف آخر کلمه‌ی آدم را با صدای اُ پر کرده‌اند..

 

۱
۲