گنجور

حاشیه‌های نادر..

نادر..


نادر.. در ‫۴ روز قبل، پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۳۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۹:

کس را بها نبود،

هم او خود ز خود خرید!..

 

نادر.. در ‫۴ روز قبل، پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۹:

یک قطره از آن بحر جدا شد

که جدا نیست..

 

نادر.. در ‫۱۲ روز قبل، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۴۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۵:

بر نقدِ قلب زن!

تو اگر قلب نیستی..

 

نادر.. در ‫۱۵ روز قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۲۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹:

که تا باشم، خیالت را پرستم

و گر رفتم، سلامت را رسانم..

 

نادر.. در ‫۲۶ روز قبل، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۵۳ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۰۹:

جهان پر است ز دردی‌کشان مجلس او..

 

نادر.. در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۶:

که دیدنش به تن پیرهن نمی‌خواهم..

 

نادر.. در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۲۲ دربارهٔ خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۱۴۳:

به دیدن جز تو کی پردازد..

 

نادر.. در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۱۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۹:

هر طبله‌ای گشایم، ..

 

نادر.. در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲۰:

تو دو صد یوسف جان را ز دل و عقل بریدی..

 

نادر.. در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۳:

می شکستم..

 

نادر.. در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۵۱ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۵:

غبارِ دویی..

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۳۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶:

درود داود عزیز

احتمالا آنگونه که مرسوم است، قصد داشته‌اند بخشی از مصرع را دو بار بخوانند و سکون حرف آخر کلمه‌ی آدم را با صدای اُ پر کرده‌اند..

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۱۴ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۵:

همی زد آتش او از دلم زبانه و شمع

زبا‌ن‌کشیده، به شرح زبانه‌ی من بود..

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، سه‌شنبه ۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۲۱ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴:

وانجا که سایه‌ی سر زلفش - رخ بپوشد

یک هجای کوتاه سکوت بدون حرف!

همانند سکوت در نتهای موسیقی..

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۶ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۵:

نخستین جنبش..

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۱ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۴۴:

به راهش روی افتادن سرشک ...

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۵۹ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۴۴:

رقیبا! چون به ره می‌بینی‌ام ...

 

نادر.. در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۰۰ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۳:

فدای بوی خوشت باد جان، که پیرهنت

ز باد و باد ز گل، گل ز ما دریغ نداشت..

 

نادر.. در ‫۶ ماه قبل، جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۴۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۵:

درود و سپاس امیرحسین گرامی

 

نادر.. در ‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۴۲ دربارهٔ میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۸۲:

آن دل که بجز تو یار خواهد، دل نیست..

 

۱
۲