گنجور

حاشیه‌گذاری‌های عبدالرضا فارسی

عبدالرضا فارسی 🌐

عبدالرضا فارسی هستم علاقمند به تاریخ و ادبیات فارسی.کارشناس ارشد روانشناسی 


عبدالرضا فارسی در ‫۳ روز قبل، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۴۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱۶:

بزرگست و گرشاسپ بودش پدر به گیتی بدی خسرو تاجور

در بعضی نسخه ها به جای گرشاسپ هوشنگ آمده است.

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱۰ روز قبل، یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۴۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱۵:

اگر چند سیمرغ ناهار بود تن زال پیش اندرش خوار بود

ناهار به معنی گرسنه 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱۰ روز قبل، یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱۴:

که من سام یل را بخوانم دلیر ...

نسخه خالقی نخوانم دلیر 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱۷ روز قبل، یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۱۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۵:

به دوزخ مبر کودکان را به پای ...

که دانا نخواند ترا پاک رای

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۹:

دگر پنج هرگونه‌ای گوهران یکی تخت زرین و تاج سران

تاج گران

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۷:

سپیده چو از کوه سر برکشید شب آن چادر شعر در سرکشید

شَعر نوعی پارچه 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۰۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۳۲:

گران شد رکیب یل اسفندیار بغرید با گرزهٔ گاوسار

یعنی اسفندیار اسب را شتاب داد

 

عبدالرضا فارسی در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۵۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۸:

ز آخر چمان باره‌ای برنشست به ...

ز آخور چمان باره ای برنشست 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۳۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۱۳ - سخن دقیقی:

گرفت از گرامی نبرده گریغ گرامی کفش بود برنده تیغ

گریغ به معنی گریز

 

عبدالرضا فارسی در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۱۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۷:

نهاده همه چهر بر چشم شاه بدان ...

نهاده همه چشم بر چهرِ شاه 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲:

همه تیز و مکران بیاراستند ز ...

تیز در قدیم شهری بوده است که مرکز مکران بوده 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۰:

بیاراست باید پسه را به رزم هر ...

بیاراست باید سپه را به رزم

 

عبدالرضا فارسی در ‫۶ ماه قبل، یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۵۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۴:

به پیش شبانان فرستادیم به پروار شیران نر دادیم

به پرواز شیر بز دادیم 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۷:

نپرید بر آسمانش عقاب از او بهره‌ای شخ و بهری سراب

شخ به معنی بیابان 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۷ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۶:

پشنگ آمد و خواست از من نبرد ...

دارو برد یعنی صاحب فرمان 

 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۸ ماه قبل، یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۵۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۳۱:

همی برنوشتند هر دو زمین همه ...

برنوشتند  یعنی طی کردند  زیر پا گذاشتن 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۸ ماه قبل، یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۲۹:

ببارید تیر از کمان سران به ...

کرگ اسپران  یعنی سپرهایی از پوست کرگدن 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۸ ماه قبل، یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۲۰:

چو او خواست با زنگه شاوران ...

اخواست نام پهلوانی بوده 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۵۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان بیژن و منیژه » بخش ۹:

بدو گفت رو برزو گیر جای کنم رهنمایی بپیشت بپای

بدو گفت رو به آرزو گیر جای 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۲۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان بیژن و منیژه » بخش ۴:

بهارش توی غمگسارش توی درین تنگ زندان زوارش توی

زوار یعنی نگهبان 

 

۱
۲
۳
۴