گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید محسن

سید محسن 🌐

مدتها در گنجور نسبت به تصحیح لغات از نظر املا فعالیت کرده ام--و به ادبیات فارسی علاقمند هستم.


سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۶ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵:

با خویش که دیوانه کجا قابل پند است---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۳ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴:

یک نفر پیدا نشد تا گویدم منزل کجاست---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۹ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲:

ای خوش آن روزی که دل بهر غمت جائی داشت---هر چه سوزد دلم از درد فراغت غم نیست---اه اگر رخنه ائی از بهر تماشائی داشت----خسته ومانده چو من آبله بر پائی داشت----اخرین مصرع نیز دارای اشکال است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۲ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱:

کنون کافتاد دور حسن با این زلف و چوگانها----که اینجا بس شهان را سر شکست از چوب دربانها---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۸ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰:

احتمالا ---چه جسته ایم ندانم زبی وفائی تو ---صحیح باشد

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۷ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰:

به رفع تهمت قتلم سیاه پوش شده است---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۴ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۹:

غنچه باغ است گلهای نشاط انگیز ما---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۳ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۹:

شور شیرینی نمی خواهد به سر پرویز ما---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۹ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۸:

که هیچ آئینه نشکست سنگ خاره ما---کدام پنبه خطر دیده از شراره ما----صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۵ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۷:

دل به خال ابرویت قناعت کرده است---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۱ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۵:

هر که از دیده بر آرد پر پیکان تو را----صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۴:

که تا سر منزل زاغ و زغن سازد گلستان را----بجای بغی و عدوان خوشتر ان باشد که بنوازی----پریشان کرده از بهر ریاست کار عالم را صحیح است---البته از زحمات گرد اورنده نهایت تشکر و امتنان را دارم

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۴ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۳:

با وجود تو نظر بازی بی جا عیب است---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۲ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۲:

اگر چه در طلبش جان دهم خوشم که به دهر----صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۲ دربارهٔ سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴:

نشکفت اگر زمشرق اندیشه عرض داد

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۱ دربارهٔ سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴:

درود بر شما---تا یخ فروش سایه خواهد، گازر آفتاب--موفق باشید

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۲ دربارهٔ سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳:

درود بر شما--- گر بسعد اورمزد،ار نحس کیوانی مرا
موفق باشید

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۵ دربارهٔ سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۱ - بوسه بر باد:

تن بی روانم به جانان رسد صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۲۵ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ - درمدح امیر سیخ حسن نویان:

درود بر شما--جهانگیر و جهان دار و جهان بخش ووو جهان داور----
بیندازند و بنهند و فرو گیرند و بر دارند----این تو مطلب درست است لطفا تصحیح بفرمائید---موفق باشید

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۰۱ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ - در مدح امیر شیخ حسن:

درود بر شما---جام جمشیدی صهبا به صبوحی بردار----نزد شاهش و یک سو شود از راه گذار---چون در حال توصیف شطرنج می باشد و مهره ایی بنام ((شاپش ))نداریم لذا باید همان شاهش درست باشد---موفق باشید

 

۱
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
sunny dark_mode