گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار نیشابوری
عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب
 

فی التوحید باری عز اسمه

الحكایة و التمثیل

الحكایة و التمثیل

فی نعت الرسول صلی اللّه علیه و سلم

فی معراج النبی صلی الله علیه و اله و سلم

فی الحكایة و التمثیل

فی فضیلة امیرالمؤمنین ابوبكر رضی الله عنه

فی فضایله

فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

فی فضائله

فی فضیلة امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه

فی فضائله

فی فضیلة امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه

فی فضائله

فی فضیلة حسن رضی اللّه عنه

فی فضیلة حسین رضی الله عنه

فی التعصب

الحكایة و التمثیل

الحكایة ‌و التمثیل

الحكایة ‌و التمثیل

فی الصفات

در شعر گوید

الحكایة و التمثیل

الحكایة و التمثیل

الحكایة و التمثیل

فی الحكایة و التمثیل

فی الحكایة و التمثیل

فی الحكایة و التمثیل

فی الحكایة و التمثیل

فی الحكایة و التمثیل

فی الحكایة و التمثیل

آغاز كتاب

الحكایة ‌و التمثیل

الحكایة ‌و التمثیل