گنجور

 
عطار

مصطفی کرد از خدا نقل این کلام

گفت از خلقم مباهاتست عام

پس بفاروقم مباهاتست خاص

نیست از اخلاص کس را این خلاص

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode