گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۲

 

گل بی تو مرا به دیده خار است

هر سبزه چو تیغ آب دار است

از نقش قدم بسی فزونتر

در راه تو چشم انتظار است

چون لاله ز داغ دوری تو

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۰۷

 

ایّام غمم، مرا بهار است

مژگان رگ ابر آبدار است

طرح عیشی چرا نریزم؟

دامان دلم پر از غبار است

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۱ - مثنوی تذکرهٔ العاشقین

 

ساقی، گل و جوش نوبهار است

چون چرخ، زمین شفق نگار است

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۱۰ - در مخاطبهٔ نفس و خاتمهٔ کتاب گوید

 

طنبور تنت گسسته تار است

مضراب، به دست رعشه دار است

حزین لاهیجی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳

 

تا بیخ درخت، استوار است!

شاخش همه ساله زیر بار است

آذر بیگدلی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۵

 

هر غیر که بنگری زیار است

این نقش و نگار از نگار است

سر پنجه آن نگار ساده

از خون جهانیان نگار است

هرگز خطر گهر ندارد

[...]

آشفتهٔ شیرازی
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵

 

نی رحم ترا باین فکار است

نی بی تو مرا دمی قرار است

کی یاد کنی ز بلبل خویش

ای گُل که ترا چو من هزار است

پیشت دُر اشک مردم چشم

[...]

حکیم سبزواری
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۲

 

زیبی که بشکل هرنگار است

در هیبت خوبت استوار است

امنیت حسن آفتابی است

کش دایرهٔ رخت مدار است

مو چون شب وروچوروز ابروت

[...]

حکیم سبزواری
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش سوم » بخش ۵۰ - علامت مردخدا

 

آشفته چو طره نگار است

مخمور چوچشم مست یار است

بلند اقبال
 

ملک‌الشعرا بهار » مسمطات » کهنه شش هزار ساله

 

برخیز که فصل نوبهار است

هنگام شکستن و فرار است

این کهنه به‌دوش دهر بار است

درمان و علاجش آشکار است

نو کردن کهنه زین قرار است

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » ترجیعات » وقت کا رست

 

غافل منشین که بخت یار است

هشیار نشین که وقت کار است

غافل منشین که بخت یار است

هشیار نشین که وقت کار است

غافل منشین که بخت یار است

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۵۳ - نغمهٔ صبح

 

هر مست که بود، هشیار است

این عادت دور روزگار است

مستی شد و نوبت خمار است

کوشنده همیشه رستگار است

آسایش کارگر ز کار است

[...]

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode