گنجور

اشعار مشابه

 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۶

 

پری‌رویان سلام از من رسانید

که ای سیمین‌تنان تا می‌توانید

ز پا افتاده‌ای را دست گیرید

چو فایز بی‌دلی از در مرانید


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱۵۶

 

پری رویان سلام از من رسانید

که ای سیمین تنان تا می توانید

ز پا افتاده ای را دست گیرید

چو فایز بی دلی از در مرانید


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز