گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۳

 

دل ما را ز دست غم امان نیست

نشان شادمانی در جهان نیست

جهان پر آشنا و من به غم غرق

که دریای محبت را کران نیست

کسی کو یک زمان در عمر خوش بود

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱۱

 

الهی شکر و فضلت را کران نیست

که را حمد و ثنایت در زبان نیست

توکل کرده ی دریای حق را

به گلّه هیچ محتاج شبان نیست

به گنج درّ معنی کم تو دادی

[...]

جهان ملک خاتون
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۱

 

بجز وصلت حیات جاودان نیست

چو مویت سنبلی در بوستان نیست

میان خانقه بسیار جستم

بجز ذکر تو درد صوفیان نیست

نشان اینست: کاندر راه عرفان

[...]

قاسم انوار
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۲

 

چو رویت تازه گل در بوستان نیست

چو مویت سنبلی بر ارغوان نیست

بدار آیینه بر رو، تا به بینی

که چون روی تو رویی در جهان نیست

بزیبایی نظر کن، تا به بینی

[...]

قاسم انوار
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷

 

ز مردان خدا کس در جهان نیست

وگر بودند باری این زمان نیست

قاسم انوار
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶ - گفتار در سبب نظم کتاب

 

تو را حاجت به تعریف زبان نیست

که مانندت سخن گو در جهان نیست

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۳۸ - حکایت کردن خسرو با مریم از درد شیرین

 

مجو این سود من، کم جز زیان نیست

که مریم همنشین جادوان نیست

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۴۸ - قصه شکر اصفهانی

 

به رعناییش سرو بوستان نیست

به عیاری آن مه در جهان نیست

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۵۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

منم جایی که پستی را مکان نیست

تو در جایی که بالاتر از آن (نیست)

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۹۷ - گفتار در خاتمت کتاب

 

چنین جایی که مثلش در جهان نیست

مرا اینجا حضوری آنچنان نیست

سلیمی جرونی
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۲۵ - در بیان گرفتاری فرهاد به کمند عشق شیرین

 

مرا کام دلی زان دلستان نیست

چه کام دل دلی اندر میان نیست

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۳۹ - پاسخ دادن شیرین فرهاد را

 

به هجرم خون اگر خوردی، زیان نیست

ز وصلم حاصلت جز قوت جان نیست

وحشی بافقی
 

نوعی خبوشانی » مثنوی سوز و گداز » بخش ۴ - صفت شب و سبب آغاز این خجسته داستان

 

به جز نامی ز لیلی بر زبان نیست

به جز حرفی ز مجنون در میان نیست

نوعی خبوشانی
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - تعریف اکبرآباد و باغ جهان آرا

 

تفاوت در میان این و آن نیست

کز اول تا دوم ره در میان نیست

کلیم
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴ - در قحط سال

 

خضر را از دم آبی نشان نیست

ز مرگ خود خبر هست و ازان نیست

سلیم تهرانی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴ - در قحط سال

 

سلیم این گفتگوی عارفان نیست

گزیری از تقاضای زمان نیست

سلیم تهرانی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۰

 

طبیب من چه شد گر مهربان نیست؟

من بیمار را پروای جان نیست

غرور خضر، عاشق برنتابد

محبت کم ز عمر جاودان نیست

نمی‌جوشند با هم ناتوانان

[...]

قدسی مشهدی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۲۲ - رفتن رام به عالم بالا و تمام شدن قصۀ راماین

 

سپهر خیره سر را تاب آن نیست

زمین خاکست ، آخر آسمان نیست

ملا مسیح
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode