گنجور

خواجه عبدالله انصاری » طبقات الصوفیه - امالی پیر هرات » بخش ۱۷۲ - مناجات:

 

تجمعنا بمعنی وافترقنا

برسم الاسم توقیف عجیب

فمعنانا بلا رسم ولکن

اسامینا لمعنا نارقیب

فمافی‌جمعنا «الا» الاصطلام

[...]

خواجه عبدالله انصاری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۲ - مدح حسین طبیب

 

مشفق عمرها حسین طبیب

در همه فعلها بدیع و غریب

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۱ - من عرف نفسه فقد عرف ربه

 

چون شود کشف سر عالم غیب

زود معنی نهندت اندرجیب

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode