گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۱

 

تبر از بس که زد به دشمن کوس

سرخ شد همچو لالکای خروس

رودکی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۲ - مدح حسین طبیب

 

آنکه در علم طب کند افسوس

بر حکیم بزرگ جالینوس

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۸

 

ای خداوند قایم قدوس

ملک تو ناقیاس و نامحسوس

قایمی خود به خود قیام تو نیست

به قیامی که هست ضد جلوس

ساحت سینه‌های مشتاقان

[...]

سنایی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

دیر این نامه را چو زند مجوس

جلوه زان داده‌ام به هفت عروس

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴