گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۶ - انما اموالکم واولادکم فتنه

 

ای ستم کرده بر تو شیطانت

مانده در ظلمت سقر جانت

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۲ - در هجو خواجه صلاح نامی

 

گفتم آن تو نیست خواجه صلاح

گفت چه گفتم آن دو خلقانت

گفت چون نیست گفتم از پی آنک

گر بدو نافذست فرمانت

چون گذاری که بر زند هر روز

[...]

انوری
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵

 

آفرین خدای بر جانت

که چه شیرین لبست و دندانت

هر که را گم شدست یوسف دل

گو ببین در چه زنخدانت

فتنه در پارس بر نمی‌خیزد

[...]

سعدی
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۵۶ - مناجات

 

بجز از انبیا و خ اصانت

که ز جان میبرند فرمانت

سلطان ولد
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۳ - در صفت خانقاه و مدرسه

 

از پی ضبط سفره و خوانت

تا مهیا شود سبک نانت

اوحدی
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب اول » فصل اول » بخش ۷ - تحقیق

 

دست او طوق گردن جانت

سر برآورده از گریبانت

شیخ محمود شبستری
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۱

 

گر کشندم به غمزه چشمانت

نیست ک دین عشق تاوانت

بر دلم آمدست تیر تو حیف

که جراحت کشید پیکانت

به آب حیات تر نکنند

[...]

کمال خجندی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode