گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و نهم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

چون دهم شرحش چگویم یاربش

نیست شیرین هرچه گویم جزلبش

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۱۵ - الحكایة و التمثیل

 

دو در از دندان و دو در از لبش

بسته میدارند هر روز و شبش

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۸۵ - رو نهادن آن بندهٔ عاشق سوی بخارا

 

در سمرقندست قند اما لبش

از بخارا یافت و آن شد مذهبش

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۲۷ - حکایت عاشقی دراز هجرانی بسیار امتحانی

 

ور بسوی زن نبشتی کاتبش

نامه را تصحیف خواندی نایبش

جلال الدین محمد مولوی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۶۰

 

جستم از یاری نشان آن پسر

کاب حیوانست جویای لبش

گفت بیگناهان بجیحونش طلب

کان زمان باشد خلاص از مکتبش

هر نماز دیگری آیم برون

[...]

کمال خجندی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۳۶ - رجوع به تتمه حکایت خلیل الرحمن

 

بنگرید این طاعت روز و شبش

ناله های زار یا رب یاربش

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۸۰ - در بیان رجوع به حکایت خلیل الرحمن

 

وان از فریاد یارب یاربش

گریه های روز و افغان شبش

ملا احمد نراقی
 

وفایی مهابادی » دیوان فارسی » مثنوی پیک صبا

 

ظلمت است و آه از تاب و تبش

هم چو گرداب سکندر غبغبش

وفایی مهابادی
 

وفایی مهابادی » دیوان فارسی » مثنوی پیک صبا

 

چون خضر وان خال هندو نسبش

می نماید آب حیوان در لبش

وفایی مهابادی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش یک » سایر اشعار » شماره ۲۷ - ترکیب بند

 

چون بدست افتاد زلف چون شبش

کام دل حاصل شد از لعل لبش

میرزا حبیب خراسانی