گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی بسم الله بنام خداوند الرحمن بخشاینده الرحیم مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: روی ابی بن کعب قال، قال النبی (ص): «من قرأ سورة ...

۱ - النوبة الثالثة: بسم الله الرحمن الرحیم اسم یشیر الی ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لقد خلقناکم شما را ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و لقد خلقناکم ثم ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و لقد خلقناکم ثم ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و یا آدم اسکن أنت و ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و یا آدم اسکن ای: و قلنا له بعد ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و یا آدم اسکن أنت و ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قل أمر ربی بالقسط گوی ای ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: قل أمر ربی بالقسط این ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: قل أمر ربی بالقسط الایة ...

۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی و الذین آمنوا و عملوا ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و الذین آمنوا و عملوا ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و الذین آمنوا و عملوا ...

۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إن ربکم الله خداوند شما ...

۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إن ربکم الله الذی ...

۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إن ربکم الله الذی ...

۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: لقد أرسلنا نوحا إلی‌ ...

۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: لقد أرسلنا نوحا إلی‌ ...

۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: لقد أرسلنا نوحا إلی‌ ...

۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إلی‌ ثمود أخاهم صالحا و ...

۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إلی‌ ثمود أخاهم صالحا ...

۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إلی‌ ثمود أخاهم صالحا ...

۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لوطا و فرستادیم لوط را إذ قال ...

۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و لوطا ای: و ارسلنا لوطا، و هو اسم ...

۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و لوطا إذ قال لقومه أ ...

۱۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و ما أرسلنا فی قریة من ...

۱۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و ما أرسلنا فی قریة من ...

۱۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و ما أرسلنا فی قریة من ...

۱۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قال الملأ من قوم فرعون ...

۱۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: قال الملأ من قوم فرعون ...

۱۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: قال الملأ من قوم فرعون ...

۱۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و قال الملأ من قوم ...

۱۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و قال الملأ من قوم ...

۱۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و قال الملأ من قوم ...

۱۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و أورثنا القوم الذین ...

۱۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و أورثنا القوم ای ملکناهم، ...

۱۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و أورثنا القوم الایة من صبر ...

۱۴ - النوبة الاولى: و کتبنا له فی الألواح نبشتیم موسی را ...

۱۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و کتبنا له فی الألواح ای: ...

۱۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و کتبنا له فی الألواح من ...

۱۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و اختار موسی‌ قومه برگزید ...

۱۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و اختار موسی‌ قومه این نصب ...

۱۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و اختار موسی‌ قومه الایة فرق ...

۱۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و من قوم موسی‌ أمة از قوم ...

۱۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و من قوم موسی‌ أمة ...

۱۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و من قوم موسی‌ أمة ...

۱۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إذ أخذ ربک گرفت خدای تو ...

۱۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ أخذ ربک هذه قصة ...

۱۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذ أخذ ربک من بنی ...

۱۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لله الأسماء الحسنی‌ ...

۱۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و لله الأسماء الحسنی‌ ...

۱۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و لله الأسماء الحسنی‌ ...

۱۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: هو الذی خلقکم من نفس ...

۱۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: هو الذی خلقکم من نفس ...

۱۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: هو الذی خلقکم من نفس ...

۲۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی: خذ العفو آسان فرا گیر کار ...

۲۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: خذ العفو علماء دین و ائمة شرع ...

۲۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: خذ العفو فرمان آمد از خداوند ...