گنجور

حاشیه‌گذاری‌های رضا پروا

رضا پروا


رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۵۲ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۲۳۸:

قصه تاریک روزان در دل شب عرضه دار

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۵۴ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۳۰:

دوشم وطن به جز در دیر مغان نبود

قوت روان مگر ز شراب مغان نبود

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۴۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۹۱:

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم

موارد هماهنگ

رهی معیری، غزل ها، جلد سوم، نغمه حسرت

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۴۱ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۹۴:

گشتیم غرق آتش و آبی نیافتیم

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۳۰ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » ترکیبات » شمارهٔ ۶ - مخمس:

معنی بیت اول

چمنزار خندیده و ابرها گریه کرده اند

صبح فرا رسیده و خروس می خواند

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۵۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » ترکیبات » شمارهٔ ۴ - فی نعت سلطان الانبیا و مناقب الائمة اثنا عشر علیهم السلام:

چو شمع مشرقی از چشم سایر انجم

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۱۱ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۲۵ - فی التوحید الله عزّ اسمه:

ماه را منجوق این پیروزه ایوان ساخته

 

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۳۱ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۲۰ - یمدح الشیخ العالم قدوة الاوتاد و الاقطاب سیف الحق و الدین الباخرزی قدس الله روحه:

هر چه آن در باب خون بر دیده ام می شد روان

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۰۷ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۱۶ - فی مدح شهریار الاعظم مبارز الحق و الدین محمد و تهنیة یوم تطهیر اولاده:

به زلف مشک فروبسته کار بر ریحان

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۵۸ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۱۳ - یشکو دهره:

خاک کرمان حبذا آن گلستان

حبذا: چه خوب است!

 

رضا پروا در ‫۸ ماه قبل، دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۱۰ - فی النعت خلقاء الراشدین:

بر مثال بی مثال آل، طمغا می زنند

 

رضا پروا در ‫۹ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۳۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۱ - بنام ایزد:

منظور این است که موسی بعد از کشیدن ریش فرعون بود که نشان پیامبری یافت.

 

رضا پروا در ‫۹ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۳۳ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۱ - بنام ایزد:

گه رسانی صورتی از ریش فرعونش منال

 

رضا پروا در ‫۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۰۷ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » مدایح و مناقب » شمارهٔ ۱ - بنام ایزد:

عرش و کرسی را به درگاه جلالت التجا

 

رضا پروا در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۴۲ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » المطائبات و المقطعات » شمارهٔ ۱ - فی مدح الشیخ گرز الدین ابوالعباس رومی دامت دولته:

این قطعه مذمه گرزالدین رومی است نه مدح!  

 

رضا پروا در ‫۹ ماه قبل، جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۴۰ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » المطائبات و المقطعات » شمارهٔ ۲ - فی مذمة الفرس العضدیه:

این قطعه مدح حسن ابن عضد است نه مذمه!

 

رضا پروا در ‫۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۰۶ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲:

در مصرع دوم لدید درست تر به نظر می رسد و معنی آن دارویی است که در کنار دهان می ریزند

 

رضا پروا در ‫۱ سال قبل، دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۰۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۴:

ترجمه بیت مانده به آخر

اگر از طولانی شدن اقامت من به تنگ آمده اید بدانید که زمان هجرت من فرا رسیده است

 

 

رضا پروا در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۱۸ دربارهٔ اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۱ - پند دادن گرشاسب نریمان را:

نکوکار با چهره زشت و تار

فراوان به از نیکوی زشت کار

به نظر درست تر می رسد

 

رضا پروا در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۵:

در بیت دوم: "تو سرو با بدن شمس یا بناگوشی" منطقی تر به نظر می رسد (با به جای یا)

مشابه آن در غزل 87 است که آمده:

گر کسی سرو شنیده ست که رفته ست این است 

یا صنوبر که بناگوش و برش سیمین است

 

۱
۲
sunny dark_mode