گنجور

حاشیه‌های علامه جعفری همدانی

 

علامه جعفری همدانی


علامه جعفری همدانی در ‫۲ روز قبل، پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶:

لطفاً اصلاح شود

در بیت سوم ترکیب شکربوس مانند شکرخند نیست بلکه مضاف و مضاف الیه است و باید جدا نوشته شود

شکرِ بوسِ مسیحا

 

علامه جعفری همدانی در ‫۲ روز قبل، پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۸ در پاسخ به حسین دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶:

بله قهوه یکی از هفتاد نام شراب است که از جمله در کتاب اصلاح المنطق ابن سکیت بر شمرده شده است

 

علامه جعفری همدانی در ‫۲ روز قبل، پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳۴:

لطفاً اصلاح شود:

بیت ۹ ره زندم (باید جا نوشته شود)

بیت ۱۱ که داند

 

علامه جعفری همدانی در ‫۲ روز قبل، پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۷ دربارهٔ قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۱:

بیت ششم، باد فنا صحیح است.

 

علامه جعفری همدانی در ‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۱ دربارهٔ هلالی جغتایی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۸:

لطفاً اصلاح شود

لب لعل روح پرور او

 

علامه جعفری همدانی در ‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴۹:

محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم

 

علامه جعفری همدانی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۱۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۸۵:

در مصراع نخست بیت آخر

وزن عروضی اقتضا می‌کند که از با الف نوشته شود

تو آن زمان شوی از اهل معرفت صائب

 

 

 

 

 

علامه جعفری همدانی در ‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۲۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۱:

مولانا در مثنوی در داستان شیر و گرگ و روباه حدیث امت مرحومه را به زیبایی و شیوایی تفسیر کرده است

 

علامه جعفری همدانی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۰۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۴:

تصحیح می کنم
شعر یزید
بلورش

 

علامه جعفری همدانی در ‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۰۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۴:

ظاهراً نمی توان حق را به دکتر سروش داد
چون اگر حافظ در شعر خود نامی از غروب و مغرب می آورد معلوم می شد ناظر به کلام یزید است اما داستان مشرق داستان دیگری است تشبیه پیاله و می به آفتاب و مشرق یک تشبیه بسیار رایج بوده و در شعر عربی و فارسی سابقه دارد به همین جهت نمی توان گفت این را از شعر یزید گرفته
بله خاقانی قطعاً شعر یزید را گرفته و می گوید
می آفتاب زرفشان
جام بلورش آسمان
مشرق کف ساقیش دان
مغرب لب یار آمده