گنجور

حاشیه‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷:

گل صبحدم از باد برآشفت و بریخت

با باد صبا حکایتی گفت و بریخت

بد عهدی عمر بین، که گل ده روزه

سر بر زد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت

(رباعی شماره 11 از عراقی)

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۰۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰:

عبارت درست مصرع سوم چنین است:

خرم بزی و جهان به شادی گذران

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۶ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۷:

خیام زمانه از کسی دارد ننگ

کو در غمِ ایّام نشیند دلتنگ

می نوش در آبگینه با نالهٔ چنگ

ز آن پیش که آبگینه آید بر سنگ

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۵۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲:

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ دان و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندر او گردانیم

 

 

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲:

دهر فانوس خیال و عالمی حیران در او

مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او

دانی چه بود آدم خاکی خیام

فانوس خیالی و چراغی در وی

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵:

گر دست دهد ز مغز گندم نانی

از می کدوئی ز گوسفندی رانی

با لاله رخی نشسته در ویرانی

عیشی بود آن نه حدّ هر سلطانی 

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۱۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳:

زان پیشتر ای صنم که در رهگذری

خاک من و تو کوزه کند کوزه گری

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری

پرکن قدحی بخور بمن ده دگری

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۳۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۶:

متن بیت دوم بدینصورت هم صحیح است:

زان پیش که روزگار خونت ریزد

تو خون صراحی بقدح ریزی به

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰:

زان پیش که غمهات شبیخون آرند

فرمای که تا بادهٔ گلگون آرند

تو زر نه‌ای ای غافل نادان که تو را

در خاک نهند و باز بیرون آرند

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۰۴ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۸:

متن بیت اول بدینصورت می‌باشد:

چون مرده شوم خاک مرا گم سازید

و احوال مرا عبرت مردم سازید

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳:

کس را پس پرده قضا راه نشد

وز سرّ قدر هیچ کس آگاه نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

معلوم نگشت و قصّه کوتاه نشد

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۵۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳:

کم کن طمع از جهان و می زی خرسند

از نیک و‌ بد زمانه بگسل پیوند

خوشباش چنانکه هست این دورِ فلک

هم بگذرد و نماند این دوری چند

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴:

ای اهل قبور خاک گشتید و غبار

هر ذره زهر ذره گرفتید فرار

این خود چه سرای است که تا روز شمار

بی خود شدهاید و بیخبر از همه کار

رباعی شماره 42 از عطار (مختارنامه) باب 24

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴:

برخیز که ابر خاک را می شوید

تا سبزه زخاک تو برون می روید

ای خفته اگر سخن نمی گویی تو

این خاک تو گویی که سخن می گوید

رباعی از عطار، شماره 20 (مختارنامه) باب 25

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰:

بیدار شو ای دل که جهان می گذرد

وین مایه عمر رایگان می گذرد

در منزل تن مخسب و غافل منشین

کز منزل عمر کاروان می گذرد

رباعی شماره ۵۹۳ از مولانا (دیوان شمس)

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷:

گویند که فردوس برین خواهد بود

آنجا می ناب و حور عین خواهد بود

پس ما می و معشوق به کف می داریم

چون عاقبت کار همین خواهد بود

رباعی شماره ۸۰۱ مولاناذ( دیوان شمس) 

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۳۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹:

در این شعر از حافظ کلمه (وِرد) بکار رفته است.

هرگنج سعادت که خدا داد به حافظ 

از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۰۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱:

تا کی ز غم زمانه محزون باشی؟

با چشم پر آب و دل پر خون باشی؟

می نوش و به عیش کوش خوشدل می باش

زان پیش کزین دایره بیرون باشی

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۰۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۶:

با ما تو هرآنچه از ره کین گویی

پیوسته مرا ملحد و بی‌دین گویی

من خویش به آنچه گویی اقرار کنم

انصاف بده تو را شود کاین گویی

(این رباعی منسوب به خیام است)

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۲۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۴:

متن بیت دوم رباعی شماره ۳۹ از مجموعه رباعیات استاد دکتر الهی قمشه ای:

رو بی خبرا تو آب انگور گزین

کاین بی خبران به غوره میویز شدند

رو با خبرا تو آب انگور گزین

کان بی خبران به غوره میویز شدند

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
۱۴