گنجور

حاشیه‌های احمد نیکو - صفحهٔ ۱

 

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۷ روز قبل، یک شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۳۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲:

گویند بهشت را کجا یابد مست

وز دوزخ  آزاد که بتواند جست

گر میخواران جمله به دوزخ باشند

پس بنمایم بهشت را چون کفِ دست

( رباعی به نام پسر خطیب گنجه)

امیر احمد همسر مهستی گنجوی

 

احمد نیکو در ‫۷ روز قبل، یک شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۲۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲:

سرمایهٔ روزگارم از دست بشد

یعنی سر زلف یارم از دست بشد

بر دست حنا نهادم از بهر نگار

در خواب شدم نگارم از دست بشد

(رباعی از مهستی گنجوی شماره ۶۳)

 

احمد نیکو در ‫۱۳ روز قبل، دو شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵:

 هنگام صبوح گر بت حورسرشت

پُر می قدحی به من دهد بر لب کشت

هرچند که از من  این سخن باشد زشت

سگ به ز من ار کنم یاد بهشت

(رباعی شماره ۱۱ مهستی گنجوی)

 

احمد نیکو در ‫۱۷ روز قبل، پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۴ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۱:

مصرع دوم بدین صورت اصلاح می گردد:

نِی نام زِ ما و نِی نشان خواهد بود

 

احمد نیکو در ‫۱۹ روز قبل، سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹:

جان قِصه آن ماهِ سخنگو گوید

دل کامِ روان زان لب دِلجو جویَد

گر عکس رُخش بر چمن اُفتَد روزی

از خاک همه لاله خود رو روید

«رباعی از سلمان ساوجی»

 

احمد نیکو در ‫۱۹ روز قبل، سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۵۸ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۸:

رباعی بدین وزن هم صحیح است:

روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد

ابر از رخ گلزار هَمی شوید گَرد

بلبل به زبان پهلوی بر گل زرد

فریاد همی کُند که مِی باید خورد

 

 

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۴۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱:

ترکیب طبایع ارنگشتی کم و کاست 

صورت بستی که طبع صورتگر ماست

پرور دو بکاست تا بدانند کسان

کاین عالم را مصوری کامرواست 

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۳۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱:

در رباعی ذیل بشماره ۲۱-۲۲ در مجموعه رباعیات شاه نعمت الله ولی آمده است 

دارنده چو ترکیب چنین خوب آراست 

باز از چه سبب فکندش اندر کم وکاست 

گر خوب نیامد این صور عیب کراست 

ور خوب آمد شکستش بهر چراست 

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۴۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۷:

متن رباعی بدین ‌وزن صحیح است 

صبح است، دمی بر می گلرنگ زنیم

وین شیشهٔ نام‌وننگ برسنگ زنیم

دست از اَمَلِ درازِ خود باز کشیم

در زلفِ نگار و دامنِ چنگ زنیم

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۴۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰:

امروز ببر زآنچه ترا پیوندست 

کانها همه بر جان تو فردا بندست 

سودی طلب از عمر که سرمایه ی عمر 

روزی چندست و کس نداند چندست 

(سنایی غزنوی )

رباعی شماره ۵۲

 

احمد نیکو در ‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۵۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶:

ماییم به عقل ناصواب افتاده
دل از شر و شور در شراب افتاده
آزاد ز ننگ و نام سر بر خشتی
در کنج خرابات خراب افتاده

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹:

ای خواجه بدان کین فلک بیهده دو
هم چون من و تو دیده بسی کهنه و نو
آغاز و سرانجام جهان را چه کنی
از عمر نصیب خویش برگیر و برو

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۱۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۱:

بویی که مرا ز وصل یار آمد رفت
وآن شاخ جوانی که به بار آمد رفت
گیرم که از این پس بودم عمر دراز
چه سود از او کانچه به کار آمد رفت
رباعی از سنائی غزنوی شماره 89

 

احمد نیکو در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵:

با سلام و درود به استادان محترم و دانشجویان عزیز متالورژی 91باهنر
در این رباعی (در موسم گل باده گلرنگ بخور )
با بررسی رباعیات خیام توسط ( بچه های متالورژی 91 باهنر )
در موارد ذیل اشکالاتی وجود دارد
1-معشوقه که عمرش چو غمم باد دراز
امروز تلطفی دگر کرد آغاز
این رباعی از حافظ میباشد
2-(با ساده رخان باده ی ناب اولیتر )
ایام شباب است شراب اولیتر
با سبز خطان باده ی ناب اولیتر
رباعی شماره 18 از حافظ
3-من باده خورم و لیک مستی نکنم
این رباعی از انوری شماره 323 میباشد
و در سروده های کمال الدین اسماعیل به شماره 637 آمده است
4-افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
و ز داس سپهر سرنگون سوده شدیم
5-اکنون که زند هزار دستان دستان
جز باده ی سرخ ز دست مستان مستان
6-خوش باش غم بوده و نابوده مخور
7-زان می که حیات جاودانیست بخور
8-می را نخورد مردم دانا که خورد

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۰۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸:

چون نیست یقین که شب چه خواهد آورد
پیشش غم ناآمده نتوانم خورد
فردا چو ندانم که چه خواهد بودن
امروز چه دانم که چه می‌باید کرد
رباعی شماره 112 از انوری

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۵۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸:

آن روز که مرکب فلک زین کردند
آرایش مشتری و پروین کردند
این بود نصیب ما زدیوان قضا
ما را چه گنه قسمت ما این کردند
رباعی شماره 43 مهستی گنجوی

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۵۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷:

پیری ز خرابات برون آمد مست
دل رفته ز دست و جام می بر کف دست
گفتا: می نوش، کاندرین عالم پست
جز مست کسی ز خویشتن باز نرست
رباعی از فخرالدین عراقی شماره 14

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۵۳ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۰:

خواهم که مرا مدام آماده بود
جام و می و شاهدی که آزاده بود
چندان بخورم باده که چون خاک شوم
این کاسه سر هنوز پر باده بود
رباعی شماره 78 از سلمان ساوجی

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۵۱ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۶:

دوران بقا بی‌می و ساقی حشواست
بی زمزمهٔ نای عراقی حشو است
چندانکه فذالک جهان می‌نگرم
بارز همه عشرتست و باقی حشواست
( رباعی شماره 5 عبید زاکانی)

 

احمد نیکو در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۴۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰:

گل صبح دم از باد برآشفت و بریخت
با باد صبا حکایتی گفت و بریخت
بد عهدی عمر بین، که گل ده روزه
سر بر زد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت
(رباعی شماره 11 فخرالدین عراقی)

 

[۱] [۲] [۳] … [صفحهٔ آخر]