گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۰۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳:

شمع است و شراب و ماهتاب ای ساقی

شاهد ز شراب نیم خواب ای ساقی

از خاک مگو وین دل پر آتش نیز

بر باد مده بیار آب ای ساقی

(رباعی از عطار، مختار نامه باب ۴۴)

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۳۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳:

گفتم که دلم ز علم محروم نشد

کم بود ز اسرار که مفهوم نشد

اکنون که همی بنگرم از روی خرد

عمرم بگذشت هیچ معلوم نشد

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۳۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۸:

گل زر به کف و شراب در سر دارد

در گوش ز بلبل غزلی تر دارد

خرم دل آنکسی که چون گل به صبوح

هم مطرب و هم شراب و هم زر دارد

رباعی شماره ۵۹ از سلمان ساوجی

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۲۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۴:

رو با خبرا، تو آب انگور گُزین

کان بی‌خبران به غوره مِیْویز شدند

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۸ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۲۹:

ما همه خوش خوریم و خوش خسبیم

تو در آن گور تک و تنهایی 

نه چنان خفته ای که برخیزی

نه چنان رفته ای که باز آیی

(رباعی از رودکی)

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۶:

امروز که موسم جوانی منست

می خواهم از آنکه شادمانی منست

عیبم مکنید اگرچه تلخست خوش است

تلخست از آنکه زندگانی منست

(رباعی از خیام)

 
 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷:

دنیا که در او ثبات کم میبینم

در هر فرحش هزار غم میبینم

چون کهنه رباطی است که از هر طرفش

راهی به بیابان عدم میبینم

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷:

پیری سر و برگ در خرابی دارد

گلنار رخم برنگ آبی دارد

بام و در و چار رکن و دیوار وجود

ویران شده و رو بخرابی دارد

(رباعی از خیام) 

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱:

متن بیت اول:

افلاک که جز غم نفزایند دگر

ننهند یکی تا نربایند دگر

 

احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶:

مائیم به عقل ناصواب افتاده

دل از شر و شور در شراب افتاده

آزاد ز ننگ و نام سر بر خشتی 

در کنج خرابات خراب افتاده

(رباعی از عطار، مختارنامه باب ۴۴ شماره ۵۰)

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۴۶ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۰:

متن بیت دوم

در حیرتم از باده فروشان کایشان

زین به که فروشند چه خواهند خرید 

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۰۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰:

عبارت درست مصرع دوم:

پس نیک و بدش چرا ز من می دانند؟

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۰۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶:

 مصرع چهارم بدین عبارت هم صحیح است:

درده قدح باده که شب می گذرد

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۶ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲:

متن بیت اول رباعی:

اجزای پیاله را که درهم پیوست

بشکستن آن روا نمیدارد مست 

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۲۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹:

رباعی با این متن صحیح است:
گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا باصنمی لاله رخ خندان خور
بسیار مخور ،وردمکن، فاش مساز
اندک خورو گه گاه خورو پنهان خور

 

احمد نیکو در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳:

متن رباعی بدین وزن صحیح است:

افسوس که نامهٔ جوانی طی شد

وان تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

فریاد ندانم که کی آمد کی شد

 

احمد نیکو در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۶:

بردار پیاله و سبو ای دلجوی

خوش خوش بخرام گرد باغ و لب جوی

کاین چرخ بسی سرو قَدّ‌ان گلروی

صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی

 

 

 

احمد نیکو در ‫۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۲۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴:

متن صحیح رباعی:

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

 سر مست بُدَم که کردم این اوباشی

با من به زبان حال می‌گفت سبو

من چون تو بدم تو نیز چون من باشی

 

 

احمد نیکو در ‫۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۲۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲:

متن رباعی بدین وزن صحیح است:

یک جرعه می ز ملک کاووس به است

وز تخت قبادو ملکت طوس به است

آهی که سحرگاه کشد رندی مست

از طاعت زاهدان سالوس به است

 

احمد نیکو در ‫۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۲۶ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۹:

چندان که نگاه میکنم هر سوئی

در باغ روان است ز کوثر جوئی

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی

بنشین به بهشت با بهشتی روئی

رباعی از خیام

 

۱
۲
۳
۱۴
sunny dark_mode