گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سراج قمری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «دم او، زنده کند مرده از انک» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ش
ن
ه
ی

شماره ۱: هین در فکن به جام، شراب مغانه را

شماره ۲: در پیش من ز بهر طرب کوزه مل است

شماره ۳: به باغ مردمی خاری نمانده ست

شماره ۴: چو لب تو غنچه نبود، چو رخت سمن نباشد

شماره ۵: هین در دهید باده که آنها که آگهند

شماره ۶: کجا کسی که چو او را صبوح دست دهد

شماره ۷: ای نعل من از غمت در آتش

شماره ۸: سرو، نازان شود ز رفتارش

شماره ۹: ای به دو چشم نرگسین آفت روزگار من

شماره ۱۰: دم او، زنده کند مرده از انک

شماره ۱۱: در این دوران تنی محرم نیابی

شماره ۱۲: در حق من ز حادثه نامهربان‌تری

شماره ۱۳: به جان آمدم بی‌تو، جانا کجایی؟

شماره ۱۴: ای طره‌های خوبان، از نافه تو بویی

شماره ۱۵: آیا دلم از رنج برآساید گویی؟

sunny dark_mode