گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «جاء البرید مبشرا من بعد ما طال المدا» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
ز
م
ن
ی

غزل شماره ۱: جاء البرید مبشرا من بعد ما طال المدا

غزل شماره ۲: ای خاک درت سرمه ارباب بصارت

غزل شماره ۳: به عالم هر دلی کاو هوشمند است

غزل شماره ۴: بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

غزل شماره ۵: دلا! باز این همه افسردگی چیست؟

غزل شماره ۶: آنانکه شمع آرزو در بزم عشق افروختند

غزل شماره ۷: دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌باید

غزل شماره ۸: یک گل ز باغ دوست، کسی بو نمی‌کند

غزل شماره ۹: آنها که ربوده الستند

غزل شماره ۱۰: عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود

غزل شماره ۱۱: نگشود مرا ز یاریت کار

غزل شماره ۱۲: آتش به جانم افکند، شوق لقای دلدار

غزل شماره ۱۳: اگر کنم گله من از زمانه غدار

غزل شماره ۱۴: الهی الهی، به حق پیمبر

غزل شماره ۱۵: تا سرو قباپوش تو را دیده‌ام امروز

غزل شماره ۱۶: روی تو گل تازه و خط سبزه نوخیز

غزل شماره ۱۷: پای امیدم، بیابان طلب گم کرده‌ای

غزل شماره ۱۸: من آینه طلعت معشوق وجودم

غزل شماره ۱۹: به شهر عافیت، مأوی ندارم

غزل شماره ۲۰: مقصود و مراد کون دیدیم

غزل شماره ۲۱: شبی ز تیرگی دل سیاه گشت چنان

غزل شماره ۲۲: تازه گردید از نسیم صبحگاهی، جان من

غزل شماره ۲۳: یک دمک، با خودآ، ببین چه کسی

غزل شماره ۲۴: مضی فی غفلة عمری، کذلک یذهب الباقی

غزل شماره ۲۵: ساقیا! بده جامی، زان شراب روحانی