گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » میارا بزم بر ساحل که آنجا

 

میارا بزم بر ساحل که آنجا

نوای زندگانی نرم خیز است

به دریا غلت و با موجش در آویز

حیات جاودان اندر ستیز است


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری