گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۳

 

اگر کی در فرینداش یوقسا یاوزاوزن یلداسنا بو در قلاوز
چپانی برک دت قر تن اکشدراشیت بندن قراقوزیم قراقوز
اگر ططسن اگر رومین وگر ترکزبان بی‌زبانان را بیاموز
سر چوب تری آن گاه گریدکه یابد آن سوی دیگر تف و سوز
چو اسماعیل قربان شو در این عشقکه شب قربان شود پیوسته در روز
خمش آن شیر شیران نور معنیستپنیری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۶

 

چنان مستم چنان مستم من امروزکه پیروزه نمی‌دانم ز پیروز
به هر ره راهبر هشیار بایددر این ره نیست جز مجنون قلاوز
اگر زنده‌ست آن مجنون بیا گوز من مجنونی نادر بیاموز
اگر خواهی که تو دیوانه گردیمثال نقش من بر جامه بردوز
خلیل آن روز با آتش همی‌گفتاگر مویی ز من باقیست درسوز
بدو می‌گفت آن آتش که ای […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۸

 

الا ای شمع گریان گرم می‌سوزخلاص شمع نزدیکست شد روز
خلاص شمع‌ها شمعی برآمدکه بر زنگی ظلمت‌هاست پیروز
نهان شد ظلم و ظلمت‌ها ز خورشیدنهان گردد الف چون گشت مهموز
شنو از شمس تأویلات و تعبیرچو اندر خواب بشنیدی تو مرموز
چنین باشد بیان نور ناطقنه لب باشد نه آواز و نه پدفوز
چو مه از ابر تن بیرون رو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۳

 

برآمد باد صبح و بوی نوروزبه کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سالهمایون بادت این روز و همه روز
چو آتش در درخت افکند گلناردگر منقل منه آتش میفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاستحسد گو دشمنان را دیده بردوز
بهاری خرم است ای گل کجاییکه بینی بلبلان را ناله و سوز
جهان بی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۴

 

مبارکتر شب و خرمترین روزبه استقبالم آمد بخت پیروز
دهلزن گو دو نوبت زن بشارتکه دوشم قدر بود امروز نوروز
مهست این یا ملک یا آدمیزادپری یا آفتاب عالم افروز
ندانستی که ضدان در کمینندنکو کردی علی رغم بدآموز
مرا با دوست ای دشمن وصالستتو را گر دل نخواهد دیده بردوز
شبان دانم که از درد جدایینیاسودم ز فریاد جهان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۶

 

بوره بلبل بنالیم از سر سوزبوره آه سحر از مو بیاموز
تو از بهر گلی ده روز نالیمو از بهر دل‌آرامم شو و روز


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » ز رازی حکمت قرآن بیاموز

 

ز رازی حکمت قرآن بیاموز

چراغی از چراغ او بر افروز

ولی این نکته را از من فرا گیر

که نتوان زیستن بی مستی و سوز


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری