گنجور

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » مثنوی: آوازه شناس گشت خامه - از دولت این سرودنامه

 

الهی، خانه خود کن مقامم

کزو ماند چو ابراهیم، نامم

طغرای مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲ - حمد و نعت

 

نسیم سنبلی زن بر مشامم

که جز آشفتگی باشد حرامم

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲ - حمد و نعت

 

بود کشمیر آغاز کلامم

که چون کشمیرماند سبز، نامم

قدسی مشهدی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳ - ایضا فی مناجات

 

به نعت مصطفی نامی ست نامم

کزین معنی به یزدان هم کلامم

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۴۰ - رخصت شدن رام از سهیل زاهد

 

نپنداری که من خود خویش رامم

به خدمتگاریش از جان غلامم

ملا مسیح
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » قصه سلطان محمود غزنوی با غلامش

 

ایاز، آن خسروی کش من غلامم

به عشق او برآید کاش نامم

طبیب اصفهانی
 

خالد نقشبندی » مثنویات » مناجات

 

بیامرز و مپرس از کار خامم

به رسوایی نیرزد انتقامم

خالد نقشبندی
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷

 

مگر یار آمده بر پشت بامم

که بوی جنت آید بر مشامم؟

فرود آ گرچه فایز نیست قابل

بیا بنشین نگه دار احترامم

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳۰۰

 

مگر یار آمده بر پشت بامم

که بوی جنت آید بر مشامم؟

فرود آ گرچه فایز نیست قابل

بیا بنشین نگه دار احترامم

فایز
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » بخش دوم دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۵۲

 

همای دولت ار افتد به دامم

جهان سکه زند از نو به نامم

برآرد استخوان از سینه فایز

که تا گردد همایون مرغ رامم

فایز
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode