گنجور

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲ - فی مناجات

 

کرم خواهی درم ده بهر محتاج

به منعم گر دهی نامش نهد باج

ملا مسیح پانی‌پتی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳ - ایضا فی مناجات

 

ز خاک مصطفی نه بر سرم تاج

که بوسد عرش خاک من به معراج

ملا مسیح پانی‌پتی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳۹ - ملاقات رام با سهیل وقت برگذشتن سهیل از آسمان به زمین

 

ترا از بهر آن کردند اخراج

نه معزولی ز بخت و تخت و سرتاج

ملا مسیح پانی‌پتی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱

 

اگر از عشق حق بر سرنهی تاج

ستانی زین جهان و زانجهان باج

وگر سردر ره عشقش ببازی

سوی بر تارک هر سروری تاج

خدا از عشق کرد آغاز عالم

[...]

فیض کاشانی
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴ - در صفت شهر بخارا گفته ملا سیدا

 

نهم گردون سر او را بود تاج

رسانده پایه خود را به معراج

سیدای نسفی
 

خالد نقشبندی » مثنویات » مناجات

 

به تمکین عزیز آن پیر نساج

که بر چرخ برین سود از شرف تاج

خالد نقشبندی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱

 

نه یک تیرش خطا آید به آماج

نه بر خاک افتد اندر وقت قیقاج

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱۵

 

کجا تاراج کرد و گشت تاراج

کجا تن را به دشمن کرد آماج؟

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱۷

 

که میرزا موسی خان میر حاج حجاج

روند از خوی همه افواج افواج

قائم مقام فراهانی
 

فايز » ترانه‌هاي فايز بر اساس نسخه‌اي ديگر » بخش دوم دوبيتي‌ها » شمارهٔ ۱۸

 

زهندوستان سپه افواج افواج

همه اقلیم دلها کرده تاراج

دل فایز فدای چین زلفش

زهندوستان به ماچین می برد باج

فایز
 

صفی علیشاه » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۴۳ - نسب‌نامه

 

ابوبکر است زان پس صاحب تاج

که نام اوست عبدالله نساج

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۵۵ - باب الجیم الجذبه

 

کند او را مهیا هر چه محتاج

به طی منزلست و قطع منهاج

صفی علیشاه
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۱ - جواب

 

دو چشم سر بپوشندی شب داج

دو بال دل گشایندی بمعراج

صفای اصفهانی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۲۷ - برگ گریزان

 

سموم فتنه کرد آهنگ تاراج

ز تنها سر، ز سرها دور شد تاج

پروین اعتصامی
 
 
۱
۳
۴
۵