گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۱۰ - در مذمت زنان

 

مار نون نکاح چو بزدتای به حری و رادمری طاق
هان و هان تا ز کس طلب نکنیهیچ تریاق به ز طای طلاق


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل ششم » غزل

 

دل و جانی است با من مشتاقبه تو نزدیک و تن اسیر فراق
روی زیبا ز من چرا پوشی؟«این تحریمه علی‌العشاق»؟
تو طبیبی و ما چنین بیمارتو ملولی و ما چنین مشتاق
بر دلم ساحران غمزهٔ تو«رامیات با سهم الاماق»
مست شوق توایم و بادهٔ وصلنرسیده است هم چنان به مذاق
از محیط غم تو جان نبرندغوطه خوران بحر استغراق
در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۸

 

ای که هستی بنور هستی طاق

احی من احرقته نار فراق

لطف کن جامی از شراب وصال

سوختند از فراق تو عشاق

ارنا من لقائک المیمون

نظره بالعشی و الاشراق

می‌توانی که زنده گردانی

بوصال آنکه را کشی ز فراق

جانم از فرقت تو می‌نالد

بشنو از دوست نالهٔ عشاق

دل ما را گزید مار هوا

قد اتینا الیک انت الراق

کام ما تلخ ماند از بعدت

نرسد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹

 

ای تو در لطف و نکوئی طاق

رحم کن بر اسیر قهر فراق

بتو دادیم امیدها هر چند

در بدی کرده‌ایم استغراق

هم تو ما را نگاه دار از خود

ما لنا منک ربنا من واق

کاری از دست ما نمی‌آید

هم تو کن کار ما توئی خلاق

ما همه فانئیم و تو باقی

ما لنا ینفد و مالک باق

طاعت ما پذیر از در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۲ - در ستایش شاهزادهٔ رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا طاب ا‌لله ثراه‌ گوید

 

دوش دیدم یکی خجسته وثاق

طاق او جفت طاق هفت طباق

صحن او خورده با ارم سوگند

سقف او بسته با فلک میثاق

از یکی سو نهاده تا سر سقف

از یکی‌گوشه چیده تا دم طاق

نسخهٔ هیأت و کتاب نجوم

جلد تهذیب و دفتر اخلاق

صحف فضل و منطقی اجزا

کتب نظم و هندسی اوراق

سفرها از مباحث مشاء

جلدها از دقایق اشراق

از تآلیف گوشیار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی
 

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۲۱ - و نیز در وصف خامهٔ خویش

 

لوحش الله خامه ام که به صدق
هست با معنیش وفا و وفاق
ترجمان غم نهان من است
چون زبان، بسته با دلم میثاق
هم نی خوش نوا و هم نایی
آه عشاق و ناله سنج عراق
پیکر عشق را بود محیی
شاهد حسن را بود خلاق
سر معشوق از نوایش گرم
دل عاشق به ناله اش مشتاق
نقش او رشک صفحه ارژنگ
مدّ او، میل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی