گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۵

 

صدر اسلام زنده گشت و نمرد

گرچه صورت به خاک تیره سپرد

در جهان بزرگ ساخت مکان

هم بخردان گذاشت عالم خرد

پس تو گویی که مرثیت گویش

[...]

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۹ - در شکایت احوال

 

نه غم این طرف توانم خورد

نه بدان شهر ره توانم برد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۱ - فی تخلص الممدوح و تلخیص الروح‌

 

که درو ذکر او توانی کرد

یا زجودش بری توانی خورد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

باطنت را به لطف خود پرورد

ظاهرت قبلهٔ ملایک کرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

فرش غبرا برای تو گسترد

چرخ فیروزه سایبان تو کرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۴ - افحسبتم انما خلقناکم عبثاً

 

تو چه پنداشتی که ایزد فرد

از پی بازیت پدید آورد!

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۹ - قائد نفوس السالکین و نزهه قلوب المحققین

 

راه رو راه‌، گرد گفت مگرد

که به گفتار ره نشاید کرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۱ - من عرف نفسه فقد عرف ربه

 

دل تواند یکی مطالعه کرد

لوح اسرار قرب مبدع فرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۶ - انما اموالکم واولادکم فتنه

 

هر که بد کرد زود کیفر برد

وآنکه بی شرع زیست کافر مُرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۳ - اولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار

 

و آنکه او شربت محبت خورد

هرگز از نان و آب یاد نکرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۷ - و ان علیک لعنتی الی یوم الدین‌

 

تا توانی به گرد کبر مگرد

با عزازیل بین که کبر چه کرد؟

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

به حقیقت بدان که ایزد فرد

در ازل روزی‌ات مقدر کرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۰ - یسئلونک عن الروح قل الروح من‌امرربی

 

در کلام مجید ایزد فرد

«‌امر» گفت آن چنانکه یادش کرد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۴ - حکایت

 

سایهٔ عدل بر جهان گسترد

خلق را در خط امان آورد

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode