گنجور

 
سنایی

صدر اسلام زنده گشت و نمرد

گرچه صورت به خاک تیره سپرد

در جهان بزرگ ساخت مکان

هم بخردان گذاشت عالم خرد

پس تو گویی که مرثیت گویش

زنده را مرثیت که یارد برد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode