گنجور

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » فی وصف حاله

 

گل فشانی کرده‌ام زین بوستان

یاد داریدم به خود ای دوستان

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دهم » بخش ۱ - المقالة العاشر

 

گفت ای خلوت سرای دوستان

پای تا سر بوستان در بوستان

عطار نیشابوری
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۲۰ - نالیدن بلبل در فراق گل

 

بلبل از باد صبا در بوستان

نوحه می‌کردند بهر دوستان

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۱۱۷ - مثال دیگر هم درین معنی

 

پیل باید تا چو خسپد او ستان

خواب بیند خطهٔ هندوستان

جلال الدین محمد مولوی
 

سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۱

 

پای در زنجیر پیش دوستان

به که با بیگانگان در بوستان

سعدی شیرازی
 

سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۱

 

پای در زنجیر پیش دوستان

به که با بیگانگان در بوستان

سعدی شیرازی
 

شیخ بهایی » نان و پنیر » بخش ۴ - قال المولوی المعنوی

 

هر که باشد همنشین دوستان

هست در گلخن، میان بوستان

شیخ بهایی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۱ - نداهای جان پس از جدایی از تن

 

یاد باد ایام وصل دوستان

وان تفرجهای باغ و بوستان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۷ - رنج و محنت اهل زرع و تجارت و ثروت

 

شد بهار گشت و وقت بوستان

وقت گل گشت و چمن با دوستان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۳ - تأویل و تمثیل دو مرغ

 

عقل و نفسند این دو مرغ ای دوستان

کاشیان دارند در این بوستان

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲