گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مفلسی که عاشق شاه مصر شد

 

آشنا شد گرگ در صحرا مرا

و آشنا نیست این سگ رعنا مرا

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتار مردی پاک‌دین

 

عشق دنیا و زر دنیا مرا

کرد پر دعوی و بی‌معنی مرا

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خطاب خالق با داود

 

جمله را یابی عوض الا مرا

نه عوض یابی و نه همتا مرا

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » فی وصف حاله

 

این کتاب آرایش است ایام را

خاص را داده نصیب و عام را

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۹ - درضمانت بهشت مر کاتب کتاب را و اسرار او فرماید

 

دان که حیدر بر تو بخشد جام را

تو شوی فیّاض خاص و عام را

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۹ - درضمانت بهشت مر کاتب کتاب را و اسرار او فرماید

 

اهل راز آنست صبح و شام را

او بطاعت بگذراند کام را

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۱۱ - فی فضیلة امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه

 

سخت بود از غصه مشتی عام را

کو بود رحمت ذوی الارحام را

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۰ - فی الحكایة و التمثیل

 

تا چه خواهم کرد مشتی خام را

بیقراری چند بی آرام را

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۲۴ - در صفت ذکر الله تعالی

 

زنده دار از ذکر صبح و شام را

در تغافل مگذران ایام را

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۹ - در نصایح

 

مگذران در خواب و خور ایام را

زنده دار از ذکر صبح و شام را

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۸ - پرسیدن موسی از حق سر غلبهٔ ظالمان را

 

مرد خود زر می‌دهد حجام را

می‌نوازد نیش خون آشام را

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۰ - تتمهٔ نصیحت رسول علیه السلام بیمار را

 

لاجرم هر مرغ بی‌هنگام را

سر بریدن واجبست اعلام را

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۹۶ - پیش رفتن دقوقی رحمة الله علیه به امامت

 

مرغ و ماهی داند آن ابهام را

که ستودم مجمل این خوش‌نام را

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode