گنجور

امیر معزی » غزلیات » شمارهٔ ۳۸

 

ای پسر ما دل ز تو برداشتیم

بار عشق تو به تو بگذاشتیم

تا تو ما را دوست از دل داشتی

ما تو را چون جان و دل پنداشتیم

چون تو برگشتی و دل برداشتی

[...]

امیر معزی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۸۱ - استقبال از حافظ

 

ما تو را دلدار خود پنداشتیم

وز تو چشم مردمی‌ها داشتیم

تخم مهر رویت ای نامهربان

سال‌ها در وادی جان کاشتیم

هرچه کردی با من از جور و جفا

[...]

جهان ملک خاتون
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹

 

ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درختِ دوستی بَر کِی دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت‌و‌گو آیینِ درویشی نبود

[...]

حافظ
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۹۸

 

تا که در دل تخم عشقت کاشتیم

حاصل از دنیا و دین برداشتیم

عالم از گلبانگ شی لله پرست

تا علم در کوی عشق افراشتیم

دانش و دفتر نبود آندم که ما

[...]

اسیری لاهیجی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۲ - دنباله صحبت مرغ با جفت خود

 

یاد ایامی که با هم داشتیم

دانه مهر و وفا می کاشتیم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۰۵ - حکایت مرد روستایی ساده که تخم منار کاشت

 

ای دریغا تخم وارون کاشتیم

حاصل وارونه زان برداشتیم

ملا احمد نراقی
 

اقبال لاهوری » اسرار خودی » بخش ۱۹ - الوقت سیف

 

تخم دین در کشت دلها کاشتیم

پرده از رخسار حق برداشتیم

اقبال لاهوری
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۳ - خوان کرم

 

ما کسی را ناشتا نگذاشتیم

این بنا از بهر خلق افراشتیم

پروین اعتصامی