گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۲۶

 

آمد این شبدیز با مرد خراج

دربجنبانید با بانگ و تلاج

رودکی سمرقندی
 

عطار » پندنامه » بخش ۲۸ - در بیان آنکه حقیر داشتن نباید

 

دردسر را گر نجوید کس علاج

خوف آن باشد که بدگردد مزاج

عطار نیشابوری
 

عطار » پندنامه » بخش ۲۹ - در بیان چارچیز که چارچیز دیگر را می‬زاید

 

عاقبت رسوای آید از لجاج

خشم را نکند پشیمانی علاج

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

باز بنگر کز سلیمان ملک و تاج

بستدند ازوی بکلی دیو داج

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۷۵ - سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا

 

خوشتر از تجرید از تن وز مزاج

نیست ای فرعون بی الهام گیج

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۲۶ - بیان آنک هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی

 

این مثال آورد قارون از لجاج

تا فرو شد در زمین با تخت و تاج

جلال الدین محمد مولوی
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

اولین تشخیص باید پس علاج

تا بیاید استقامت در مزاج

حکیم نزاری قهستانی
 
 
۱
۲
۳