گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

شمارهٔ ۱ - فی نعت سیدالمرسلین وخاتم النبیین محمدالمصطفی(ص): ای جز باحترام خدایت نبرده نام

شمارهٔ ۲ - و قال ایضا یمدحه: تا همی بر گل نگارم خطّ مشکین آورد

شمارهٔ ۳ - وله ایضا یمدحه: ای برخ روشن و زلف سیاه

شمارهٔ ۴ - وله ایضا یمدحه: ای بهمّت بر از فلک جایت

شمارهٔ ۵ - و قال ایضا یمدحه: رفت آنکه روز ما ز ستم تیره رنگ بود

شمارهٔ ۶ - و قال ایضاً یمدح الصّدر رکن الدّین صاعد: ای برده آتش رخ تو آب کارگل

شمارهٔ ۷ - و قال ایضاً یمدحه: تا زلف مشکبار به رخ برفکنده‌ای

شمارهٔ ۸ - وله ایضا یمدحه و یصف الرّیاحین: زهی با چهره ات گلبار گلزار

شمارهٔ ۹ - وله یمدح المولی عضد الملّة والدّین عماد الاسلام والمسلمین حسن بن عبد الصمد الخجندی: چون مشک زلف بر گل رخسار بشکند

شمارهٔ ۱۰ - در مدح نظام الدّین محمّد: جانا به سحر چشم جهانی ببسته‌ای

شمارهٔ ۱۱ - فی المرائی من کلامه و له فی مرثیه الصّدر الشّهید رکن الدّین صاعد قدس الله روحه العزیز: کو خروش و شغب و ناله، چراخاموشید؟

شمارهٔ ۱۲ - و قال ایضاً فی مرثیة الصّدر السّعید جلال الاسلام طاب مثواه: دل بر احوال روزگار منه

شمارهٔ ۱۳ - وله ایضاً فی مرثیة المولی صدرالدّین عمر الخجندی رحمه الله: خیزید تا غریو بعیّوق بر کشیم

شمارهٔ ۱۴ - و قال ایضاً یرثی الصّدر السّعید رکن الدّین مسعود: بر هیچ آدمی اجل ابقا نمی کند

sunny dark_mode