گنجور

حاشیه‌ها

 

فاطمه زندی

معلم بازنشسته ای هستم .. عاشق طبیعت ،شعر و ادبیات ..و دلم می خواهد روزی بیاید ..هیچ کجای این کره خاکی جنگی نباشد ..عشق و صلح و انسانیت بر جوامع انسانی حاکم باشد...

به امید آن روز..🌺🙏


فاطمه زندی در ‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۲ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۱۹:

درود 

 یا معشر الخلان قولوا للمعافی... یعنی ای گروه دوستان  به آن کسی که در عافیت و تندرست است .بگویید :تو از دل درد مند خبر نداری...

 

فاطمه زندی در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۳۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۱۳:

قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت 

که در طویله ء نامردمم بباید ساخت...

معنی بیت : برای پرهیزگار همین بند و زندان کافی است که هم آخور ( گرفتار همنشینی با ) نا پرهیز گاران شود..یادآور قصه ء محبوس شدن آهو بچه در آخور خران است‌در دفتر پنجم مثنوی .مولانا 

 

 

فاطمه زندی در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۱۱ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۱۲:

وان سلم الا نسان من سوء نفسه ی

فَمِن سوءِ ظنِّ المُدَّعی لَیسَ یَسلَمُ

بوستان: " کس از دست جورِ زبانها نرست...

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست 

رضای دوست بدست آر و دیگران بگذار 

یاد آور این مَثَل است: در دروازه را می توان بست دهن مردم را نمی توان بست...

 

فاطمه زندی در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۵۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸۲:

درود 

خدا قوت خدمت شما بزرگواران

بیت نهم روی ترش کرد آن مپرسم صحیح است

 

موفق باشید ..

 

فاطمه زندی در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۴۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او:

با درود و خداقوت 
بیت ۴۵ مصراع دوم در کتاب من اینگونه است
بِهَر لفظِ مَکُن در صد بکن ،بیش 
موفق باشید

 

فاطمه زندی در ‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۲:

درود 

خدا قوت خدمت دست اندرکاران بزرگوار 

حاشا ز سواری که بود عاشق این راه 

که بانگ سگ کوی دلش را بتپاند

کسی که عاشق راه حق و حقیقت است ..مگر میشود بانگ سگان کوی او ،بترساندش ..بنابراین انسان عاشق ثابت قدم است..و بیدی نیست که از این بادها بلرزد..

حق یارتان 

 

فاطمه زندی در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۵۳ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مرگ ققنس:

درود خدمت شما بزرگواران 
بیت نهم مصراع دوم 
اشتباه تایپ شده است
هیزم آرد گِردِ خود ده حُزمَه بیش 
شاد و سربلند باشید

 

فاطمه زندی در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۴۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱:

در این غزل زیبای حضرت سعدی اشاره ای به رشد و تکامل ،که در گذر زمان پدید می آید دارد..گاهی ما دچار غفلت شده و سرعت رشد و کمال غافلگیرمان میکند..

وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنا شد...

حضرت سعدی درباره ارزش زمان و غنیمت شمردن وقت :

کنونت که امکان گفتار هست

بگوی ای برادر به لطف و خوشی ...