گنجور

حاشیه‌گذاری‌های کاظم ایاصوفی

کاظم ایاصوفی


کاظم ایاصوفی در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۲۲ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۰:

مصراع اول بیت پنجم چون درست است نه چو

 

کاظم ایاصوفی در ‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۵۵ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶:

مصراع اول بیت اول رقم باید درست باشد نه رفتم

 

کاظم ایاصوفی در ‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۱۹ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶۳:

مصراع دوم بیت اول واژه سنگ جا افتاده است. تا کی به سینه سنگ زنم درست است

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۱۰ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۵۰:

به نظر میرسد اول مصراع دوم بیت سوم باید باد باشد نه بار

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۴۲ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۲۷:

مصراع دوم بیت پنجم باد درست است نه یاد

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۵۹ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹:

مصراع اول بیت آخر ملامت درست است نه ملاقات

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۱۰ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۱۶:

مصراع اول بیت اول شکر خند درست است نه شکر خنده

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۴۱ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۱۱:

آخر مصراع دوم بیت دوم بجای یاد اگر باد باشد هم معنی و هم از نظر صنعت زیبا تر میشود

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۰۷:

مصراع اول بیت اوا غالیه درست است نه غالبه

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۴۲ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳:

با درود مصراع اول چیزی کم دارد مثلا سنبلت را چون صبا یا گر صبا

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۳ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۹۷:

مصراع اول بیت سوم جگرم بخست باید درست باشد نه نجست

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال قبل، چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۴۳ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳:

مصراع اول بیت سوم راز درست است نه زار

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۵ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱:

مصراع اول بیت چهارم ما صحیح است نه ماه

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۴۶ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶:

انتهای مصراع اول بیت چهارم باز درست است نه باد

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۵۴ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸۴:

نخستین واژه شعر باید باز باشد نه یار

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۴۱ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۸:

مصراع دوم بیت چهارم کو تشنه کوثر بود صحیح است

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۳ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۵:

مصراع دوم بیت دوم بنظر میرسد ماهم هم درست باشد

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۲ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۳:

مصراع اول بیت دوم ستم درست است نه بستم

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۱۵ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷:

مصراع اول بیت هفتم ه گیاه باید حذف شود

 

کاظم ایاصوفی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۴۸ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷:

مصراع دوم بیت اول دلا مشو تو ملول درست است

 

۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode