گنجور

حاشیه‌ها

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی 🌐


مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫یک ساعت قبل، ساعت ۱۳:۳۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۴۷:

بیت چهارم: «ز نار»، اشتباه تایپی است: «زنار» صحیح است:
ز آن‌دم که عشق او بست از نیستی میانم / «زنّار» تازه‌ای شد احرام هر چه بستم

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۱۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۵:

بیت هفتم، مصرع دوم، درست است؛ فقط با ویرگول گذاری، راحت‌تر خوانده می‌شود:
خجلتی دارم که خواهد پرده‌پوش من شدن
گر چه از سجاده‌ی تقوی، بَر و دوشم، تهی‌ست
«بَر»: به معنی: تَن و اندام: مصرع دوم یعنی: اگرچه وجودم از تقوا، خالی است. (توشه‌ی تقوایی، نیندوخته‌ام).

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۲۳ روز قبل، چهار شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۵۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۰:

بیت «6» و بیت «8» احتمالاً غلط تایپی دارد و به صورت ذیل بایستی درست باشد:
6. حُسن، هیهات است نادم گردد از خون‌خوارگی / می‌پرَد چشم و دل خورشید هر جا شبنمی‌ست
.
8. نقطه‌ی موهوم، کز خُردی، نمی‌آید به چشم / پیش چشم خرده‌بین ما، سواد اعظمی‌ست

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۹:

در بیت شماره‌ی «5»، مصرع دوم «جالب»: باید به صورت دو کلمه نوشته شود:
تلخ‌کامی‌های ما، از لب گشودن‌های ماست / ورنه، پُر شکّر بود هر جا «لبِ» نگشوده‌ای‌ست

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۹ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۲:

در مصرع اول، «سوی» باید صحیح باشد:
نیست از «سوی» محبت، بلبلان را بهره‌ای / این شراب آتشین، در ساغر پروانه است

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۵۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۷۷:

فکر کنم در بیت اول، «کار» صحیح است:

بحث با جاهل نه «کار» مردم فرزانه است / هر که با اطفال می‌گردد، طرف، دیوانه است

مظفر محمدی الموتی

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۱۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵۱:


بیت ششم، احتمالاً به صورت ذیل، درست باشد:
از شکوفه، هر خیابان، کهکشانی گشته است / صد هزاران اختر مسعود، سیار آمده‌ست

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۵۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱۵:

احتمالاً در مصرع دوم، «پسته»، درست باشد.
استخوان، چون پسته، زیر پوست، خندان گشته است

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۰۹:

احتمالاً در مصرع دوم، «کوه» باید درست باشد، نه «که»
صد بیابان، در میان دارند از بی‌نسبتی / گر به ظاهر، «کوه» با صحرا، به هم پیوسته است

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۵۶:

مصرع اول، احتمالاً به صورت ذیل باید باشد:
تا به «چند» ای آفتاب حسن مستوری کنی؟

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۴۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹۲:

مصرع اول بیت اول، به صورت ذیل اصلاح شود:
حُسن بالادست را هر روز، شأن دیگر است

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۴۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹۰:


در بیت و مصرع آخر، و «بال» نوشته شده که غلط ماشین نویسی است. صحیح آن:
سایه‌ی بال هما، صائب، «وبالِ» دیگر است

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵۷:

مصرع دوم «ز» باید تبدیل به «از» شود:
غافلیم از جان بی‌تقصیر، در زندان تن / یوسف مصر، «از» فرامش گشتگان چاه ماست

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱۳:


کامل عیار نیست به میزان دوستی / هر کس که هم‌خمار نگردد، به‌هم شراب:
✍ اگر دوستی‌ها را، میزان و ترازو قرار دهیم، هرکسی که ادعای دوستی می‌کند (و با دوستی هم‌پیاله و همنشین و همراه است)، و با مستیِ آن دوست، او هم، خمار نمی‌شود، آن دوست، عیارِ دوستی‌اش، کامل نیست و دوستی خوب نیست. یعنی: اگر دوستی، حالتی خاص داشته، آن دیگری که ادعای دوستی می‌کند، باید آن حالات، به او هم سرایت کند؛ و اگر او، شراب خورده است، تو هم، باید مست شوی.

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۹:

در مصرع اول «زهر» اشتباه ماشین‌نویسی است. به صورت ذیل، اصلاح شود: از هر: به معنی از هرچه.
دل، ز «هر نقش»، گشته ساده مرا

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱۵:

مصرع دوم، ممکن است به این صورت باشد: دیده‌ست مگر شبنم گل، آن بر «و» رو را؟
یک حرف «واو»، جا افتاده.

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۴۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۱:

مصراع دوم بیت آخر:
طاووس‌وار، بال و پر ما، وبال ما

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۰۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۱:

از بیم چشم بد، دهنی تلخ «می‌کنم»

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۱:

احتمالاً به «ناز» کی، اشتباه تایپی است. به صورت ذیل اصلاح شود:
به نازکی، چه میانش، چه جسم لاغر من / دویی، کناره گرفته‌ست از میانه‌ی ما

 

مظفر محمدی الموتی خشکچالی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۷:

مصراع دوم، احتمالاً به صورت ذیل، اصلاح شود:
ز تار و پود رگ ابر و رشته‌ی باران

 

[۱] [۲] [۳]