گنجور

حاشیه‌های بِنسینا persia1500@yahoo.com

بِنسینا persia1500@yahoo.com


بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۹ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۷:

اذا جئتنی فی رفقه لتزدرنی!!!!
بعید میدونم چنین فعلی در عربی وجود داشته باشه
حدس بنده اینه که فعل " تَزورُ" به معنای دیدن و ملاقات باشه !
پس اینگونه احتمالا صحیحه : "اذا جئتنی فی رفقه لتزورنی"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۱۷:

یوسف به زر قلب خریدند عزیزان :)
عجب

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۷۴:

سلام
بیت چهاردهم اینگونه صحیح است و مشکل وزن پیدا نمی کند :
که بآشوب مگس نرخ شکر کم نشود

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۳۹ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷:

سلام
بیت هژدهم، مصرع دوم، بنظرم می بایست کاما فقط یکی باشد و آن هم بعد از " ترا نه"!
سپاس

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۷:۱۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۹۷:

تا اینجای صائب رو که خوندم اشتباهات بیشمار نوشتاری موجود بود که جای تعجب داره و دیگه منو مُجاب کرد که فقط بخونم و اشتباهات نوشتاری رو گوشزد نکنم.
نمونه بارزش واژه حلال که به کرات هلال نوشته شده!

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۵۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۷۸:

مصرع آخر "چه غم ار زر نبود"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۴۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۷۳:

بیت هشتم " رشته زنار"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۳۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۷۰:

مصرع اول بیت سوم نیازی به این کاماها ندارد.
مصرع اول بیت چارم " غم گذراندن"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۰۹ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۶۰:

بیت سوم " چه گدازم ز ریاضت"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۷:۵۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۵۶:

بیت چهارم " آفت صحبت خلق"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۲۳ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۳۳:

بیت هفتم کلمات تکرار شدن

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۰۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۱۶:

بیت ششم "منم آن غنچه غافل که ز بی حوصلگی"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۰۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۱۳:

بیت سوم "قلزم رحمت به کنار افتادم" "

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۵۲ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰۶:

بیت هشتم" سفر قطره"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۴۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰۲:

بیت ششم
"من از آه سحر ساخته ام"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۴۳ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰۱:

بیت آخر"آسوده ز دوزخ "

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۲۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۹۶:

بیت یازدهم "چه از زلف"
بیت دوازدهم"من نگاه آشنا جویم"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۶ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۰۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۸۵:

تو کز اسرار وحدت غافلی اوراق برهم" زن"

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۶ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۳۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۷۶:

نسازد لن ترانی

 

بِنسینا persia۱۵۰۰@yahoo.com در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۴۲ دربارهٔ هجویری » کشف المحجوب » بابُ اثباتِ العلم » بخش ۴ - فصل:

پاراگراف یکی مونده به آخر به جای "گشته"، " گفته" صحیحه! نیکو گفته است آن پیر پیران،

 

۱
۲