گنجور

حاشیه‌گذاری‌های قطره

قطره

علاقمند به شعروادب


قطره در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۵۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲:

تا شما عارف را که بدانید؟ و عرفان را چگونه تعریف کنید؟ برداشتها متفاوت است. متاسفانه دید اکثر آدمها از عرفان گوشه ای نشستن و از خود بی خود شدن است. اما عرفای ما همه دانشمند و باسواد بوده اند. وچون مجبور بودند حقایق را از ترس جانشان در لفافه بگویند درک این موضوع سخت است. 

 

قطره در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۱ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۳ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳:

دوام عشق

 

قطره در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲:

می در عرفان نماد آگاهی است. و می خوردن یعنی رسیدن به درجه هوشیاری و آگاهی. عرفا با کسب علم و دانش به این مرتبه می رسیدند. وقتی خیام می فرماید من بی می ناب زیستن نتوانم در حقیقت اشاره به دانشها و دروسی است که آموخته. و خود را از حصار جسم و تن رهانده و از دامن خرافات و نادانیها پناه به علوم و حقایق آورده. بنده دم بودن یعنی قدر زمان را دانستن. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۱۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰:

در توضیح سبزه خط :  به موهای روییده شده بر گرد صورت غلام بچگان مذکر می گفتند و چون در حین شباب و زیبایی آنان بوده از این ترکیب شعرا برای وصف زیبایی معشوق استفاده می کردند همانند چیزهای دیگر از قبیل چشم و ابرو و چاه زنخدان و.... که به زیبایی معشوق اشاره داشته است. ودر برخی اشعار این سبزه را فقط از روی ظاهر کلمه با سبزی به معنای رنگ سبز مقایسه می کردند واز طریق تشبیه تفضیل آنرا برتر از هر سبزی می دانستند. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۳۱ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴:

پیام این شعر پرهیز از ناامیدی است. و بهره وری از مواهب خلقت

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۴۲ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۵۴ - مناجات:

دلی هم که دل نیست یعنی دلی که خالص نشده جنسش از نور نیست

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۴۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۵۴ - مناجات:

در جواب آقای مسعود: در دل نه دل حسدها  سرکند.  یعنی در دلی که دل نیست حسادت نفوذ می کند

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۰۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۵۲ - سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان به اولیاء خدا کی بحقشان می‌خوانند و با آب حیات ابدی:

بیان رهایی از تعلقات دنیوی و وارد شدن در مسیر عشق

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۲۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲:

مفهوم کلی شعر:  افتادن در مسیر عشق و خارج شدن از طریق زهاد. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۱۸ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹:

مفهوم کلی: توصیف معشوق و در کمند صید او اسیر شدن. واینکه بخت و اقبالی می خواهد تا مورد صید قرار بگیری. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۵۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳:

پیام این شعر ، گذر عمر و بی ارزشی دنیا است. و توصیه به افتادن در مسیر عشق دارد. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۴۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۵۲ - سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان به اولیاء خدا کی بحقشان می‌خوانند و با آب حیات ابدی:

رهایی از تعلقات و قرارگرفتن در مسیر عشق و متعهد بودن به آن. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۵ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲:

جانسپاری در برابر معشوق. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸:

پیام این شعر سرسپردگی در برابر معشوق است. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۳۴ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲:

بیان بی ارزشی دنیا و دل نبستن به آن

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۲۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۵۰ - در معنی این بیت «گر راه روی راه برت بگشایند ور نیست شوی بهستیت بگرایند»:

توکل و سعی و تلاش. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۲۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۴۹ - در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام من جعل الهموم هما واحدا کفاه الله سائر همومه و من تفرقت به الهموم لا یبالی الله فی ای واد اهلکه:

استفاده به جا و درست از مواهب. 

چه تعریف زیبایی از حلال و حرام. 

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۳ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷:

وصف معشوق

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۱۰:

قدم در راه عشق گذاشتن

 

قطره در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۶ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷:

بیان عجز و ناتوانی. و فرمانبرداری 

 

۱
۲
sunny dark_mode