گنجور

حاشیه‌گذاری‌های علی دادمهر

علی دادمهر 🌐

خدا رو شکر همیشه !


علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۷ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۷۲:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۷ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۷۰:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۷ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۶۶:

وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۶ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۶۳:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۶ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۹:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۵ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۸:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۵ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۶:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۳ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۳:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۳ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۲:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۲ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۴۶:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۱ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳۷:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۹ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳۵:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۹ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳۲:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۲۶:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۶ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۲۰:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۹:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۴ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ ادیب صابر » دیوان اشعار » ملحقات » مفردات » شمارهٔ ۸:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ ادیب صابر » دیوان اشعار » ملحقات » مفردات » شمارهٔ ۲:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۰ دربارهٔ ادیب صابر » دیوان اشعار » ملحقات » قطعات » شمارهٔ ۲۲:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۰