گنجور

حاشیه‌ها

 

سردان در بیت ۱۲ باید رازدان معنی بدهد .نام یکی از کسانی بوده که خداوندگار را می اموزانیده در کودکی و نامش شیخ سردان بوده است

امین کیخا در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲:۰۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۸


مفازه از فوز به معنی پیروزی است که ان از پیروز فارسی درست شده است

امین کیخا در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۵۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۸


به لری نرکیدن صدای غرش شیر و گاو نر می باشد

امین کیخا در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۴۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۶


نک کوتاه شده و چکیده اینک است اما به معنی ناله هم زیاد به کار میرود البته کنار نال و بصورت نک ونال

سعید در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۴۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۶


کودن امدن یعنی کودن شدن و این درست مثل
become stupid است یعنی شدن از امدن ساخته شده است

امین کیخا در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۶


بانو فرانک سپاس

امین کیخا در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۱۳ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۵۰


گروه pallet این شعرو به همراه چند رباعی زیبای دیگر از خیام خوندن که واقعا عالیه و منو علاقه مند کرد که خیام خوانیو دوباره شروع کنم…
اگه موسیقی سنتی دوس دارید گوش کنید حتما…

فرانک در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۳ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۵۰


به به سعید نیکروزم درود بر شما به فارسی عید می شود روزبه یعنی روز و روزگار بهی و سعادت و نیز به کردی جژن که همان جشن است

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


هر دو کلمه مرشش و مخمش معنی درستی در عربی دارند یعنی رندیده و خراشیده اما با کمی رش به فارسی از ریختن و ریزیدن هم تواند بود و مخمش از خاموش که نام مولانا در شعرش است گویا مولانا بازیی با کلمات کرده است

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


استاد آنقدر از شما آموخته ایم که تا عمر برجاست وام داریم

سعید در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۴۹


خوانده ام که عید از ماده عود است و به معنی بازگشت و به روزهایی که مشکلاتی از قومی بر طرف میشود و همه چیز به حالت اول باز میگردد عید گفته میشود

سعید در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


شمس الحق عزیزم مولانا در کتاب فیه ما فیه به اشکاری و درست از چگونگی برپایی رستاخیز پرده بر می دارد او بر این باور است که رستاخیز فرایندی دردناک و خشن نیست و لطف و مرحمت پروردگار است که جانها را پاک می کند و نیز کسانی دیگر هم مانند ابن عربی حضرت عزراییل را فرشته لطف خوانده اند یعنی ایشان ما را از کثافت جسم به لطافت روح دیگر می گرداند

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


شاید بیت یکی مانده به اخر چنین باشد
چه کوش هوشمند و شنوایی که دست خداوند انرا بگیرد ! و چه روی روسپبدی که از عتاب او خدشه و خراش بیند !

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


مخمش البته در عربی معنی خراش دیده هم هست

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


رش به لکی معنی ریختن می دهد و نیز معنی سیاه هم می دهد اما به عربی هم راه یافته رش انجا هم به بعضی لهجه ها معنی ریختن دارد اما رشاشه به عربی تیربار است گویا مرشش به معنی لبریز و سرشار از نور خواستش بوده است ولی مخمش را هم با مستی و بیخودی درست کرده است از خاموش ! خداوندگار ( مولانا ) شورمند و مستانه سرا !

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


اشکارا و فاش یک رستاخیز مهربان و بی میل داغ و ابزار شکنجیدن را مولانا انگاشته است

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۵


جنس شنیدنی است با genus همریشه است

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۴


رواقی گونه ای نگاه فیلسوفانه نیز هست

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۲


راوق همان باده راوک است که فارسی است

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۲


شوربختم که بانو الهام مظفری از ما گویا رنجیدند خواستم نبود که چنین شود باشد که روی کنند به نگاردن دوباره که چشم براه نوشتن همه دوستانیم

امین کیخا در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۸۵۲


[صفحهٔ اول] … [۳۴۴۱] [۳۴۴۲] [۳۴۴۳] [۳۴۴۴] [۳۴۴۵] … [صفحهٔ آخر]